Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 691

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32920

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1097526

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Chào mừng các bạn đến với Website trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hữu Cảnh

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng CBQL và giáo viên hè 2013 và Năm học 2013-2014

Chủ nhật - 04/08/2013 16:02
              PHÒNG GD&ĐT XUÂN LỘC                            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN HỮU CẢNH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
                     Số: 05/KH- NHC                                             Xuân Thành, ngày 20  tháng 7  năm 2013
 
                                                               KẾ HỌACH
                       Tổ chức bồi dưỡng CBQL và giáo viên hè 2013
                                                   Năm học 2013-2014
 

Căn cứ  thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT, ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về  Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện theo kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 22/6/2013 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuân Lộc về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên tiểu học năm học 2013-2014;
 
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trường TH&THCS Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng kế họach Tổ chức bồi dưỡng CBQL và giáo viên hè 2013 và năm học 2013-2014 như sau:
A. Mục đích bồi dưỡng, học tập:
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục;
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học
Nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2013-2014, Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực về công tác quản lý, tổ chức các họat động giáo dục và giảng dạy đáp ứng yêu cầu mới của ngành cho CBQL & giáo viên trường TH&THCS Nguyễn Hữu Cảnh;
Duy trì và phát huy kết qủa của các họat động bồi dưỡng đã đạt được trong năm học trước; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trườg học thân thiện- học sinh tích cực”. Tăng cường công tác sử dụng việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập, tiếp tục thực hiện chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.
 
B. Hình thức, nội dung bồi dưỡng, học tập:
I. Tổ chức cấp trường:
1. Nội dung:
* Nội dung 1: Triển khai các văn kiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Triển khai các văn bản pháp luật quy định thực hiện
* Nội dung 2: Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về vận dụng các phương pháp dạy học (đặc biệt chú trọng đến phương pháp bàn tay nặn bột đối với cấp TH); kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc thù cấp học, và điều kiện thực tế ở mỗi địa phương. Cách đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ban hành kèm theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông”.
* Nội dung 3: Xây dựng kế hoạch và giải pháp giải pháp thực hiện các hoạt động triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chú trọng vấn đề giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp và hoạt động giáo dục đa dạng.
           * Nội dung 4: Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và soạn giảng; khai thác tốt các thiết bị hiện đại vừa được trang bị.
* Nội dung 5: Tổ chức các chuyên đề  đổi mới PPDH các môn học; bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
 
2. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự tập huấn:
a. Địa điểm: tại hội trường TH&THCS Nguyễn Hữu Cảnh
b. Thành phần: CBQL và giáo viên, nhân viên  trường TH&THCS Nguyễn Hữu Cảnh
c. Thời gian:  khai mạc lúc 8h00’, 02/8/2013  đến 19/8/2013 (Xuyên suốt năm học)
* Lịch cụ thể như sau (cấp trường):
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng tham gia học bồi dưỡng Hình thức Người phụ trách
 
Từ 02/8/2013 đến 10/8/2013
 
- Nội dung 1 đến nội dung 5
 
  BGH + Tất cả GV 
Cá nhân tự nghiên cứu  
 
 
 
12/ 8 /2013
Nghiên cứu nội dung 2: thảo luận về phương pháp bàn tay nặn bột và lồng ghép các trò chơi dạy học nhằm tăng tính hứng thú cho học sinh trong giờ học.
 
 
   
      HT, PHT 1 + GV TH
 
 
Tập trung
        
 
PHT 1 + 5 khối trưởng
8h,
13/ 8 /2013
Nghiên cứu nội dung 1: Chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục năm học 2013-2014 + quy trình soạn thảo văn bản theo thông tư 01/TT-BNV… BGH + tất cả GV, NV Tập trung    Hiệu trưởng
13h,
13/ 8 /2013
Nghiên cứu nội dung 4: Quy trình soạn giảng giáo án điện tử bằng các phần mềm phổ biến (powerpont….), biện pháp sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học tiên tiến (Bảng tương tác) BGH + GV 2 cấp Tập trung T.Tùng (T.LợiPhòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ)
14/ 8 /2013 Nghiên cứu nội dung 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp và hoạt động giáo dục đa dạng… BGH + GV  2 cấp Tập trung 02 phó Hiệu trưởng + tổ trưởng
15/ 8 /2013 Tiếp tục nghiên cứu nội dung 2: thảo luận về cách đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng…  
   
      BGH + GV  TH
 
 
Tập trung
 
P. Hiệu trưởng  1+ 5 khối trưởng
16/ 8 /2013 Viết bài thu hoạch Giáo viên Tập trung BGH
Trong năm học Nghiên cứu nội dung 5 về tổ chức các chuyên đề  đổi mới PPDH các môn học (có kế hoạch cụ thể riêng)     BGH+GV
 
Tập trung BGH + tổ trưởng
 
Tháng 5/2014 Báo cáo tổng kết chuyên đề và tổ chức kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên  
 BGH+GV
Tập trung Hiệu trưởng + P.Hiệu trưởng
 
3. Biện pháp thực hiện:
a. Thành lập tổ báo cáo viên: (có quyết định kèm theo)
b. Phân công phụ trách nội dung:
  • Nội dung 1: Hiệu trưởng
  • Nội dung 2: Phó hiệu trưởng TH+THCS+ Tổ trưởng
  • Nội dung 3: Phó hiệu trưởng TH+THCS + Tổ trưởng
  • Nội dung 4: Hiệu trưởng, T.Lợi, T.Tùng
  • Nội dung 5: Phó hiệu trưởng TH+THCS + Tổ trưởng
4. Tổ chức thực hiện:
- Hiệu trưởng xây dựng kế họach bồi dưỡng học tập cụ thể theo đúng yêu cầu chỉ đạo của các cấp;
- Phó hiệu trưởng sao in các tài liệu liên quan cung cấp cho giáo viên. Báo cáo thời gian, số liệu CB-GV tham dự tập huấn về phòng GDĐT trước ngày 10/9/2013;
- Các CB-GV  được phân công triển khai chuyên đề cần đầu tư biên soạn nội dung, phương pháp trình bày, sử dụng các phần mềm trình chiếu hỗ trợ ...
- Giáo viên phụ trách thiết bị trường (Ô. Trần Đăng Lợi) chuẩn bị âm thanh, cắt dán chữ, máy chiếu  projector, màn chiếu cho  lớp tập huấn;
- Giáo viên phụ trách phòng bộ môn tin học (Ô. Lê Thanh Tùng) chuẩn bị phòng máy cài đặt sẵn phần mềm tập huấn vào máy vi tính.
5. Tài liệu bồi dưỡng
- Tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn tài liệu các lớp tập huấn giáo viên cốt cán cấp tỉnh do Bộ và Sở GD&ĐT tổ chức trong các năm học  2010-2011, 2011-2012 và 2012-2013;  các tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu liên quan triển khai trong các năm học qua; Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014, triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Ngoài ra, do các cá nhân phụ trách chuyên đề chủ động sử dụng các nguồn tư liệu bổ sung trong quá trình bồi dưỡng.
6. Kinh phí tổ chức:
- Nước uống cho giáo viên tham gia tập huấn: theo quy chế chi tiêu nội bộ.
- Văn phòng phẩm: tài liệu photo theo hóa đơn thực tế.
 
II. Tham gia các lớp bồi dưỡng cấp huyện, tỉnh: (Cập nhật thực hiện trong năm)
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Đối tượng tham gia học bồi dưỡng Hình thức Người phụ trách
 
24/ 7/2013
- Tập huấn về công tác chủ nhiệm lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng  
Hiệu trưởng + Khối trưởng 4
 
Tập trung
 
Sở Giáo dục và Đào tạo (TH Nguyễn Hữu Cảnh)
05/8/2013 - Tập huấn xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường Hiệu trưởng Tập trung Phòng GD&ĐT (TH Hùng Vương)
06, 07,08/8 - Tập huấn pháp luật Hiệu trưởng Tập trung Phòng GD&ĐT (THCS Phan Bội Châu)
08/ 8 /2013 Tập huấn nâng cao chất lượng dạy - học môn Toán P.Hiệu trưởng + 5 khối trưởng Tập trung Phòng Giáo dục và Đào tạo (Tại Trường TH Xuân Trường)
09/ 8 /2013 - Tập huấn về Giáo dục hòa nhập học sinh tiểu học khuyết tật. - Hiệu trưởng + Phó hiệu trưởng Tập trung Phòng Giáo dục và Đào tạo (Tại Trường TH Xuân Trường)
15/8/2013 - Tập huấn chuyên đề Vật lý cấp THCS - PHT, GV vật lý Tập trung Phòng Giáo dục và Đào tạo (Tại Trường THCSNguyễn Hiền)
Tháng 11/2013 Tập huấn về đổi mới soạn giảng các phân môn Tiếng Việt P.Hiệu trưởng + 5 khối trưởng Tập trung Phòng Giáo dục và Đào tạo ( Tại trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm)
 
Tháng 3/2014 Tập huấn tổ chức biên soạn và phản biện đề kiểm tra P.Hiệu trưởng + 5 khối trưởng Tập trung Phòng Giáo dục và Đào tạo ( Tại trường TH Hùng Vương)
C. Cử CB-GV-NV tham gia các lớp đào tạo liên thông, từ xa:
 
STT Họ và tên lót Tên Năm sinh Chức vụ/chức danh Trình độ chuyên môn Năm tuyển dụng Tên khóa-Lớp đăng ký học Cơ sở đào tạo Đánh giá Đảng viên/Công chức
Nam Nữ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18
1 Lê Thị Thanh Xuân   1990 GV CĐSP Văn-GDCD 2011 ĐHSP Văn Trường ĐH Đồng Nai   HTTNV HTTNV
2 Nguyễn Thị   1988 NV kế toán Trung cấp kế toán 2009 ĐH kế toán Trường ĐH Lạc Hồng HTTNV HTTNV HTTNV
3 Nguyễn Quốc Tần 1983   PHT ĐHSP Văn 2007 Lớp Trung cấp LLCT HC Trường Chính trị Đồng Nai HTTNV HTTNV HTTNV
4 Trần Thị Hoài Thu 1983   PHT CĐSP Tiểu học 2005 ĐHSP Tiểu học Trường ĐH Huế HTTNV HTTNV HTTNV
5 Nguyễn Hữu Công 1983   CTCĐ CĐ Tiếng Anh 2008 ĐHSP Tiếng Anh Trường ĐH Huế HTTNV HTTNV HTTNV
6 Lê Thị Hương 1988   NV thư viện TC thư viện 2009 ĐH thư viện thông tin Trường ĐH Văn Hóa HTTNV HTTNV HTTNV
7 Nguyễn Thị Thúy 1984   GV CĐSP GDCD-Sử 2011 ĐHSP Sử Trường ĐH Huế   HTTNV HTTNV
8 Nguyễn Thị Tịnh 1988   GV CĐSP Tiểu học 2012 ĐHSP Tiểu học Trường ĐH Huế     HTTNV
9 Phạm Thị Thúy 1988   GV THSP Tiểu học 2012 ĐHSP Tiểu học Trường ĐH Huế     HTTNV
10 Hà Thị Tâm 1984   GV CĐSP Mĩ thuật 2008 ĐHSP Mỹ thuật Trường ĐH Huế HTTNV HTTNV HTTNV

Trên đây là kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng CBQL và Giáo viên năm  học 2013-2014. Nhà trường yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, CB-GV được triệu tập tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thời gian qui định, ghi chép đầy đủ nội dung được tập huấn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Hiệu trưởng./.
 

Nơi nhận :
- Phòng GD- ĐT Xuân Lộc; b/c
- Lưu: VT, CM TH, THCS.
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG  
 
 
 
                                                                                            Mai Hữu San
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tìm kiếm:

Hỗ trợ online


Mai Hữu San

Lê Thanh Tùng

Đăng kí thành viên

Thăm dò ý kiến

Học sinh trường TH, THCS Nguyễn Hữu Cảnh tự học, hệ thống lại kiến thức như thế nào để ôn thi có hiệu quả?

Ghi thành dàn bài theo phương pháp sơ đồ tư duy

Nhẩm trong óc ít nhất 3 lần

Tự hình dung và ghi ra giấy

Tất cả các ý trên

Hình ảnh hoạt động

Liên kết

Vnedu.vn
Phòng GD&ĐT Xuân Lộc
Giao duc TH Dong Nai
Bộ giáo dục và đào tạo
Giao duc
Sở GD-ĐT Đồng Nai
av
toán

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỮU CẢNH                                         
Địa chỉ: Xã Xuân Thành - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai                            
Điện thoại: 0618.680.865 /Email: thcsnguyenhuucanh@xuanloc.net 
Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ đạo nội dung:
Mai Hữu San. Design by:  BBA