Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 651

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28272

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1092878

Trang nhất » Tin Tức » Các đoàn thể » Công Đoàn

Chào mừng các bạn đến với Website trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hữu Cảnh

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2011 - 2013

Thứ tư - 09/11/2011 17:01
  CĐ GIÁO DỤC XUÂN LỘC                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS NGUYỄN HỮU CẢNH                                                      Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
          Số: 01/KH-CĐ                                                        Xuân Thành, ngày 14 tháng 9 năm 2011
                                             PHƯƠNG HƯỚNG
               HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2011 - 2013
 
I. Phương hướng chung:
          Năm học tiếp theo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành giáo dục và tổ chức công đoàn, đó là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội X Công đoàn Việt Nam và tiếp tục thực hiện nghị quyết IX Công đoàn giáo dục tỉnh Đồng Nai; Đại hội VIII Công đoàn giáo dục Việt Nam; và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Với những quan điểm về giáo dục và đào tạo đã được khẳng định: Xây dựng một xã hội học tập; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục và đào tạo thật sự là quốc sách hàng đầu…Thực hiện chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Công đoàn, thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Thực hiện cuộc vân động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và nội dung trong cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức – tự học – sáng tạo” để là cơ sở tích cực thực hiện cuộc vận động “ Hai không” có hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi phương hướng nêu trên, các CĐCS cần tập trung tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và trương trình hoạt động như sau:
  II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:
          1. Tiếp tục thực hiện phương hướng BCH Công đoàn ( khóa V ) nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên và lao động nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chủ trường chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành để trở thành lực lượng nòng cốt trong Giáo dục và Đào tạo. Tích cực khắc phục yếu kém, tiêu cực của ngành.
          2. Tiếp tục tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành và của cộng đồng với hiệu quả thiết thực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục cùng với ngành thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Hai không” và chương trình chuẩn hóa của ngành. Vận động giáo viên tham gia tốt Hội giảng các cấp, phát động thi đua và tổ chức mừng đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn hằng năm.
          3. Công đoàn phối kết hợp với chính quyền, tham gia xây dựng các chế độ chính sách đối với nhà giáo và lao động trong ngành. Thường xuyên kiểm tra giám sát tốt việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách để kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại ở đơn vị, hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại của công đoàn viên và lao động.
          4. Tăng cường công tác phối hợp, chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và lao động. Không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, đạo đức năng lực trình độ nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục và đào tạo.
          5. Thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước.
          6. Tăng cường hoạt động của UBKT và BTTND trong Công đoàn.
          7. Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS, phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và cơ quan đơn vị văn minh, sạch đẹp.
            * Mục tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2011 - 2013:
             - Công tác tuyên truyền, học tập nhị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đạt tỷ lệ 100%;
             - Thực hiện các cuộc vận động của cấp trên về đóng góp xây dựng các loại quỹ đạt tỷ lệ 95% trở lên;
             - Phát triển đoàn viên công đoàn đạt 100%;
             - Phấn đấu có trên 80% đoàn viên nữ đạt “Hai giỏi”;
             - Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc;
             - Giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng.
III. Chương trình hành động cụ thể:
          Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của nhà giáo và lao động trong trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH, HĐH đất nước.
          1. Công đoàn phối hợp chính quyền đồng cấp tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách của đơn vị, kịp thời giải quyết những bất cập còn tồn tại. Tích cực và chủ động tham gia hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, có nhiều hình thức tạo thêm nguồn kinh phí để nâng cao đời sống cho Công đoàn viên và lao động. Làm tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp giúp đỡ khó khăn, khám sức khỏe theo định kỳ, thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức và tổ chức tham quan du lịch, học tập kinh nghiệm cho đoàn viên và lao động.
          2. Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp cùng chính quyền đồng cấp đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống theo hướng:
             - Giải quyết thỏa đáng các quyền lợi và việc làm cho CBGV – CNV theo tinh thần nghi quyết X/CP của Chính phủ, tạo các nguồn vốn cho Đoàn viên phát triển kinh tế gia đình.
             - Xây dựng quỹ tự có bằng nhiều hình thức khác nhau như: Quỹ tương trợ, quỹ hỗ trợ vốn…
             - Sâu sát từng hoàn cảnh, đời sống, công tác của từng Đoàn viên, lao động gặp khó khăn để kịp thời động viên, giúp đỡ.
             - Mở rộng hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh.
             - Tham gia xây dựng điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên, trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.
             - Kiên quyết ngăn chặn và kiến nghị xử lý thích đáng những hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, thân thể và quyền lợi của nhà giáo.
          3. Phát huy hiệu quả hơn nữa cuộc vận động xây dựng quỹ “ tấm lòng vàng” và hỗ trợ giáo viên có hoàn cành khó khăn. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể với tình thần “tương thân tương ái” giúp đỡ đồng nghiệp, vận động đoàn viên khuyên góp giúp đỡ trên tinh thần “CDV giúp CDV’’.
          Chương trình 2: Xây dựng, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, năng lực và trình độ nghiệp vụ của nhà giáo và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ “ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành.
          1. Tổ chức cuộc vận động cán bộ, GV, CNV tích cực học tập quán triệt các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nghị quyết số 20 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – HĐH đất nước, đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII; Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Đại hội Công đoàn cấp trên; học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành.
          2. Gắn kết nội dung thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về cuộc vân động “Học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng.
          3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hội thi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
          4. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 của Ban bí thư, thông tư 39 của tỉnh ủy Đồng Nai và chương trình đề án của ngành về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao tỉ lệ chuẩn hóa và trên chuẩn của đội ngũ nhà giáo để đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của sự nghiệp giáo dục.
          5. Thực hiện công tác tham gia phát triển Đảng theo tình thần Chỉ thị 34- CP/TW của Bộ Chính trị và chỉ thị 293 – CT/CĐN của CĐGD Việt Nam. Tăng cường bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú và giới thiệu cho Đảng lực lượng trung kiên, phấn đấu ở trường  đều có Đảng viên mới được kết nạp và tỉ lệ Đảng viên được kết nạp  đều tăng trong năm học.
          Chương trình 3: Vận động giáo viên và lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.
          1. Cùng chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt” với tinh thần đổi mới công tác thi đua khen thưởng một cách thực chất, tránh hình thức, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng. Tham gia đánh giá xét duyệt các danh hiệu thi đua.
          2. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động
“ Hai không” với bốn nội dung do Bộ Giáo dục phát động.
          3. Tiếp tục gắn kết nội dung thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu” lồng ghép với cuộc vận động “Hai không” để tập trung xây dựng đội ngũ vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương và nề nếp trong dạy và học, mở rộng dân chủ và công khai hóa góp phần ngăn chặn, khắc phục các biểu hiện, hiện tượng tiêu cực.
          4. Tăng cường các chuyên đề đẩy mạnh nội dung, đổi mới hình thức thực hiện phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Hai tốt” và các hoạt động “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ” để tiếp tục phát huy tốt năng lực sáng tạo trong giảng dạy và đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình.
          5. Tiếp tục tôt chức vận động quyên góp ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong ngành và trong cộng đồng như: Xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, xây dựng nhà tình thương cho giáo viên, ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “chất độc màu da cam”, “ Xóa đói giảm nghèo”, “Vì trẻ em”…Và đồng bào bị thiên tai, hiểm họa.
          6. Tích cực cuộc vận động đoàn viên và lao động tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng đơn vị “có đời sống văn hóa tốt”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”, “Gia đình hiếu học”, “ Dân số và KHHGĐ”…Và các quy định: Không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc, phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy… Phối hợp chặt chẽ với phong trào phòng chống tệ nạn xã hội.
          Chương trình 4: Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng tôt chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh.
          1. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công đoàn, lực lượng đoàn viên nòng cốt “Có tâm – Có tầm” để tổ chức triển khai tốt các chức năng, nhiệm vụ công đoàn các cấp trong giai đoạn mới.
          2. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo và phương thức hoạt động trong hệ thống công đoàn gắn liền với cải cách hành chính của ngành giáo dục và của địa phương. Tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn với chính quyền đồng cấp, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức công đoàn.
          3. Củng cố, tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tham gia thực hiện tốt Điều lệ trường học mới ban hành. Đảm bảo tính dân chủ hóa, công khai hóa các mặt hoạt động của từng đơn vị.
          4. Tập trung xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ Công đoàn và công đoàn cơ sở vững mạnh.
          5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các hội nghị, hội thảo của Công đoàn cấp trên. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo chính xác, phản ánh tình hình kịp thời để có biện pháp tham mưu, phối hợp giải quyết ngay, không để tồn đọng.
          Với truyền thống đoàn kết và tình thần trách nhiệm của cán bộ Công đoàn viên trong trường, BCH Công đoàn rất tin tưởng vào Công đoàn viên  sẽ  phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, để  nhiệm kỳ  2011-2013 đạt kết quả cao nhất.
 
Nơi nhận:                                                                                         TM.BCHCĐ
- CĐGD huyện;                                                                                   CTCĐ
- Chi Bộ 8;  
- Lưu hồ sơ công đoàn.
                                                                                                           
 
 
                                                                                                         Nguyễn Hữu Công
 
 
 
 
 
 
 
    CĐ GIÁO DỤC XUÂN LỘC                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐTHCS NGUYỄN HỮU CẢNH                                             Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
                 
                Số: 02/KH-CĐ                                                     Xuân Thành, ngày 14 tháng 9 năm 2011
  
                                                    PHƯƠNG HƯỚNG
                              HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, NĂM HỌC 2011 – 2012
 
I. Phương hướng chung:
          Năm học tiếp theo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành giáo dục và tổ chức công đoàn, đó là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội X Công đoàn Việt Nam và tiếp tục thực hiện nghị quyết IX Công đoàn giáo dục tỉnh Đồng Nai; Đại hội VIII Công đoàn giáo dục Việt Nam; và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Với những quan điểm về giáo dục và đào tạo đã được khẳng định: Xây dựng một xã hội học tập; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục và đào tạo thật sự là quốc sách hàng đầu…Thực hiện chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Công đoàn, thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Thực hiện cuộc vân động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và nội dung trong cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức – tự học – sáng tạo” để là cơ sở tích cực thực hiện cuộc vận động “ Hai không” có hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi phương hướng nêu trên, các CĐCS cần tập trung tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và trương trình hoạt động như sau:
          II.Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:
          1. Tiếp tục thực hiện phương hướng BCH Công đoàn ( khóa V ) nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên và lao động nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chủ trường chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành để trở thành lực lượng nòng cốt trong Giáo dục và Đào tạo. Tích cực khắc phục yếu kém, tiêu cực của ngành.
          2. Tiếp tục tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành và của cộng đồng với hiệu quả thiết thực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục cùng với ngành thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Hai không” và chương trình chuẩn hóa của ngành. Vận động giáo viên tham gia tốt Hội giảng các cấp, phát động thi đua và tổ chức mừng đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn trong năm học 2011-2012
          3. Công đoàn phối kết hợp với chính quyền, tham gia xây dựng các chế độ chính sách đối với nhà giáo và lao động trong ngành. Thường xuyên kiểm tra giám sát tốt việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách để kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại ở đơn vị, hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại của công đoàn viên và lao động.
          4. Tăng cường công tác phối hợp, chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và lao động. Không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, đạo đức năng lực trình độ nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục và đào tạo.
          5. Thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước.
          6. Tăng cường hoạt động của UBKT và BTTND trong Công đoàn.
          7. Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS, phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và cơ quan đơn vị văn minh, sạch đẹp.
            * Mục tiêu cụ thể năm học 2011 – 2012:
             - Công tác tuyên truyền, học tập nhị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đạt tỷ lệ 100%;
             - Thực hiện các cuộc vận động của cấp trên về đóng góp xây dựng các loại quỹ đạt tỷ lệ 95% trở lên;
             - Phát triển đoàn viên công đoàn đạt 100%;
             - Phấn đấu có trên 80% đoàn viên nữ đạt “Hai giỏi”;
             - Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc;
             - Giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng.
III. Chương trình hành động cụ thể:
          Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của nhà giáo và lao động trong trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH, HĐH đất nước.
          1. Công đoàn phối hợp chính quyền đồng cấp tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách của đơn vị, kịp thời giải quyết những bất cập còn tồn tại. Tích cực và chủ động tham gia hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, có nhiều hình thức tạo thêm nguồn kinh phí để nâng cao đời sống cho Công đoàn viên và lao động. Làm tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp giúp đỡ khó khăn, khám sức khỏe theo định kỳ, thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức và tổ chức tham quan du lịch, học tập kinh nghiệm cho đoàn viên và lao động.
          2. Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp cùng chính quyền đồng cấp đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống theo hướng:
- Giải quyết thỏa đáng các quyền lợi và việc làm cho CBGV – CNV theo tinh thần nghi quyết X/CP của Chính phủ, tạo các nguồn vốn cho Đoàn viên phát triển kinh tế gia đình.
- Xây dựng quỹ tự có bằng nhiều hình thức khác nhau như: Quỹ tương trợ, quỹ hỗ trợ vốn…
- Sâu sát từng hoàn cảnh, đời sống, công tác của từng Đoàn viên, lao động gặp khó khăn để kịp thời động viên, giúp đỡ.
- Mở rộng hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh.
- Tham gia xây dựng điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên, trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.
- Kiên quyết ngăn chặn và kiến nghị xử lý thích đáng những hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, thân thể và quyền lợi của nhà giáo.
          3. Phát huy hiệu quả hơn nữa cuộc vận động xây dựng quỹ “ tấm lòng vàng” và hỗ trợ giáo viên có hoàn cành khó khăn. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể với tình thần “tương thân tương ái” giúp đỡ đồng nghiệp, vận động đoàn viên khuyên góp giúp đỡ trên tinh thần “CDV giúp CDV’’.
          Chương trình 2: Xây dựng, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, năng lực và trình độ nghiệp vụ của nhà giáo và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ “ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành.
          1. Tổ chức cuộc vận động cán bộ, GV, CNV tích cực học tập quán triệt các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nghị quyết số 20 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – HĐH đất nước, đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII; Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Đại hội Công đoàn cấp trên; học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành.
          2. Gắn kết nội dung thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về cuộc vân động “Học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng.
          3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hội thi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
          4. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 của Ban bí thư, thông tư 39 của tỉnh ủy Đồng Nai và chương trình đề án của ngành về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao tỉ lệ chuẩn hóa và trên chuẩn của đội ngũ nhà giáo để đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của sự nghiệp giáo dục.
          5. Thực hiện công tác tham gia phát triển Đảng theo tình thần Chỉ thị 34- CP/TW của Bộ Chính trị và chỉ thị 293 – CT/CĐN của CĐGD Việt Nam. Tăng cường bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú và giới thiệu cho Đảng lực lượng trung kiên, phấn đấu ở trường  đều có Đảng viên mới được kết nạp và tỉ lệ Đảng viên được kết nạp  đều tăng trong năm học.
          Chương trình 3: Vận động giáo viên và lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.
          1. Cùng chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt” với tinh thần đổi mới công tác thi đua khen thưởng một cách thực chất, tránh hình thức, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng. Tham gia đánh giá xét duyệt các danh hiệu thi đua.
          2. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động
“ Hai không” với bốn nội dung do Bộ Giáo dục phát động.
          3. Tiếp tục gắn kết nội dung thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu” lồng ghép với cuộc vận động “Hai không” để tập trung xây dựng đội ngũ vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương và nề nếp trong dạy và học, mở rộng dân chủ và công khai hóa góp phần ngăn chặn, khắc phục các biểu hiện, hiện tượng tiêu cực.
          4. Tăng cường các chuyên đề đẩy mạnh nội dung, đổi mới hình thức thực hiện phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Hai tốt” và các hoạt động “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ” để tiếp tục phát huy tốt năng lực sáng tạo trong giảng dạy và đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình.
          5. Tiếp tục tôt chức vận động quyên góp ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong ngành và trong cộng đồng như: Xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, xây dựng nhà tình thương cho giáo viên, ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “chất độc màu da cam”, “ Xóa đói giảm nghèo”, “Vì trẻ em”…Và đồng bào bị thiên tai, hiểm họa.
          6. Tích cực cuộc vận động đoàn viên và lao động tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng đơn vị “có đời sống văn hóa tốt”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”, “Gia đình hiếu học”, “ Dân số và KHHGĐ”…Và các quy định: Không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc, phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy… Phối hợp chặt chẽ với phong trào phòng chống tệ nạn xã hội.
          Chương trình 4: Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng tôt chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh.
          1. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công đoàn, lực lượng đoàn viên nòng cốt “Có tâm – Có tầm” để tổ chức triển khai tốt các chức năng, nhiệm vụ công đoàn các cấp trong giai đoạn mới.
          2. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo và phương thức hoạt động trong hệ thống công đoàn gắn liền với cải cách hành chính của ngành giáo dục và của địa phương. Tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn với chính quyền đồng cấp, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức công đoàn.
          3. Củng cố, tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tham gia thực hiện tốt Điều lệ trường học mới ban hành. Đảm bảo tính dân chủ hóa, công khai hóa các mặt hoạt động của từng đơn vị.
          4. Tập trung xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ Công đoàn và công đoàn cơ sở vững mạnh.
          5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các hội nghị, hội thảo của Công đoàn cấp trên. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo chính xác, phản ánh tình hình kịp thời để có biện pháp tham mưu, phối hợp giải quyết ngay, không để tồn đọng.
          Với truyền thống đoàn kết và tình thần trách nhiệm của cán bộ Công đoàn viên trong trường, BCH Công đoàn rất tin tưởng vào Công đoàn viên  sẽ  phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, để  năm học 2011-2012 đạt kết quả cao nhất.
 
Nơi nhận:                                                                                              TM.BCHCĐ
  • CĐGD huyện;                                                                         Chủ tịch
  • Chi bộ 8;
  • Lưu hồ sơ công đoàn.
 
 
 
                                                                                                        Nguyễn Hữu Công
 
 
 
 
    CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC XUÂN LỘC                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN CS NGUYỄN HỮU CẢNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     
 
 
               Số : 07 /BC-CĐGD                              Xuân Thành, ngày 14  tháng  9  năm 2011
 
                                                       BÁO CÁO
                              Hoạt động Công đoàn năm học 2010 – 2011
 
 A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
       Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Giáo dục huyện Xuân Lộc và Nhà trường  luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động theo đúng Điều lệ quy định.
       Đội ngũ BCH có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tuyên truyền vận động CĐV và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đoàn viên công đoàn có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chuyên môn và trong hoạt động công đoàn; từ đó đã tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
       Chế độ, chính sách cơ bản được giải quyết kịp thời, giúp cho đội ngũ CB, GV, NV trong trường an tâm công tác, nâng cao được tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong chất lượng giảng dạy.
       Ban Chấp hành Công đoàn đã phát huy sức mạnh của tập thể đoàn viên công đoàn, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp và sự quan tâm của lãnh đạo ngành GD&ĐT với hoạt động công đoàn, tạo không khí phấn khởi trong giảng dạy, học tập. từ đó đoàn viên nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình hăng hái tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác tích cực hưởng ứng các phong trào, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống, khắc phục mọi khó khăn ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 04 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010 – 2011.
   I. Chương trình 1: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH – HĐH đất nước.
     1. Giải quyết các chế độ chính sách:
         -Tuyên truyền phổ biến pháp luât, luật BHXH sửa đổi bổ sung và tham gia giải quyết các chế độ chính sách cho CB – GV – CNV như đề nghị xét nâng lương, chuyển ngạch, phụ cấp, trợ cấp kịp thời:
         - Giải quyết chế độ BHXH cho đoàn viên nghỉ bệnh 1 người, nghỉ hậu sản 1 người
       - Xét nâng lương thường xuyên hàng năm: 3 lượt người, trong đó nâng lương trước thời hạn 1 người.
       - Hợp đồng lao động 5 người là giáo viên mới ra trường và nhân viên.
  2. Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ và xây dựng quỹ phúc lợi, tương trợ, trợ vốn:
          - Thăm hỏi 10 lượt CĐV, số tiền: 1 triệu đồng.
          - Đám tang GV trường tê lợi 192000 đồng.
          - Tặng quà cưới cho CĐV trong trường 2 lượt, số tiền 400.000đ.
          - Khen thưởng HS có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện 500000đ.
          - Xây dựng quỹ tương trợ để hỗ trợ đoàn viên khi gặp khó khăn 34.700.000đ, đã hỗ trợ 22 lượt số tiền là 26.200.000đ.
          - Giải quyết cho CB, GV, CNV trong nhà trường vay vốn ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng Thương tín số tiền 300.000.000đ.
  3. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và tham quan học tập:
          Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Ban Chấp hành Công đoàn  tổ chức cá hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của dân tộc, của ngành nhằm ôn lại truyền thống quý báu của dân tộc, củng cố lòng yêu nghề mến trẻ như: Kỷ niệm mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão 2011, kỷ niệm 101 năm ngày thành lập Quốc tế phụ nữ 8/3; công đoàn cơ sở các đơn vị trường học đã tổ chức tọa đàm, thi nấu ăn ẩm thực 3 miền Bắc, Trung, Nam, hội thi hát Karaoke,  bóng bàn, cầu lông, nhân các ngày lễ lớn của đất nước, CĐCS phát động thi đua, tổ chức hội thi trò chơi dân gian truyền thống hằm tạo khí thế vui tươi, lành mạnh trong môi trường giáo dục.
        - Tổ chức đem văn nghệ “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Xuân Lộc” xây dựng quỹ khuyến học trao học bổng cho HS số tiền ủng hộ hơn 22 triệu đồng.
         -Tham gia hội thi “Giọng hát hay trong nữ CNVCLĐ chào mừng ngày 8/3/2011, với sự tham gia 01 Đoàn viên công đoàn, đạt giải Khuyến khích.
  • Tham gia thi đấu bóng chuyền do công đoàn ngành tổ chức, đạt giải ba.
II. Chương trình 2: Xây dựng và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành.
1. Công tác tuyên truyền chính trị giáo dục tư tưởng
         Công đoàn kết hợp với lãnh đạo nhà trường tiếp tục tuyên truyền, học tập NQ 15 của Tỉnh ủy, NQ 15 Huyện ủy về mục tiêu nhiệm vụ năm 2010; Nghị quyết số 01/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ huyện; Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết IX Ban chấp hành TW Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền vận động giáo viên tham gia học tập Nghị quyết về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham ô. Triển khai Luật Giáo dục, Luật Công đoàn, Luật Khiếu tố khiếu nại tố cáo. Tích cực tuyên truyền và hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” của ngành và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
      - Đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu NQ số 20 về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. Qua học tập, nghiên cứu, nhận thức của CB, GV, CNV toàn ngành luôn tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, xác định rõ về vai trò, vị trí của người CB, GV, CNV trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước.
     - Tuyên truyền ý nghía và tổ chức lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước như 20/10/2010; 20/11/2010; 22/12/2010; 03/02/2011; 26/03/2011; và 19/5 ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890     
     - 19/5/2011) và ngày 01/6 tết Thiếu nhi, 82 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2011).
     - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư, Thông tư 39 của Tỉnh ủy, QĐ số 09/2005 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Phấn đấu thực hiện và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, góp phần củng cố nề nếp, kỉ cương trong nhà trường.
     - Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 22/5/2011, với 26 lượt CB, GV, NV tham dự đạt 100%.
  2. Hoạt động nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ:
    - Đoàn viên công đoàn trong toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Bên cạnh việc tham gia các chuyên đề thay sách, cán bộ, giáo viên học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, hiên có 7 CĐV giáo viên tham gia các lớp đại học.
  3. Công tác xây dựng Đảng, học tập nâng cao trình độ chính trị
      Tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT-TW của Ban chấp hành TW Đảng về công tác phát triển Đảng trong trường học, BCH công đoàn quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp. Trong năm kết nạp 2 đảng viên nâng tổng số Đảng viên 5 đồng chí. Đối tượng trung  kiên trong năm được đi học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng: 04
III. Chương trình 3: Vận động và tổ chức  các nhà giáo, lao động  trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.
1. Hoạt động thi đua dạy tốt học tốt
   - Thông qua các đợt thi đua công đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường  vận động CB, GV, CNV tham gia tốt các phong trào. Kết quả đạt được như sau:
       + Hội giảng cấp trường: 05 giáo viên đạt loại giỏi
       + 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
       + Bồi dưỡng học sinh giỏi có thành tích cao trong đó học sinh giỏi cấp huyện:12 học sinh; học sinh giỏi cấp tỉnh:02 học sinh.
2. Hoạt động nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;“ Học giỏi sông tốt”;“ Gia đình nhà giáo văn hóa”.
- Công đoàn đã tổ chức tọa đàm và thi nấu ăn trong các ngày như: 20/10; 8/3
- 100% nữ đoàn viên CĐ tham gia thực hiện phong trào phụ nữ hai giỏi. Trong năm học 2010-2011 có 5 công đoàn viên đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi.
- 100% gia đình công đoàn viên được công nhận gia đình nhà giáo văn hóa, không có công viên sinh con thứ 3.
   3. Cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.
     - Đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ; công khai kế hoạch năm học, tuyển sinh, khen thưởng, chế độ chính sách, quy định chi tiêu nội bộ trong nhà trường. triển khai nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ và quyết định số 04 QĐ-BGD ngày 1/3/2000. Chỉ đạo ban Thanh tra nhân dân giám sát công tác chuyên môn, chế độ chính sách, kịp thời chấn chỉnh những sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện.
     - Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của công tác công đoàn với hiệu trưởng nhà trường; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của tổng liên đoàn; phối hợp với BGH công khai các hoạt động trong đơn vị.
    4. Các cuộc vân động khác:
     - Cuộc vận động “Hai không được gắn với phong trào thi đua “Làm theo lời Bác, nói không với tiêu cực để dạy tốt, học tốt, đạt kết quả thực chất” được CB, GV, NV tích cực hưởng ứng, đăng ký cam kết.
     - Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
     - Cuộc vận động phòng chống ma túy, AIDS, thực hiện ATGT bằng nhiều hình thức: Cổ động, tuyên truyền . . .
     - Được UBND huyện công nhận đơn vị có đời sống văn hóa tốt năm 2010.
     - Cuộc vận động xây dựng cảnh quan sư phạm “Xanh, sạch, đẹp” và bảo quản CSVC, gắn với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; “Trường học thân thiện, HS tích cực”
    * Các hoạt động nhân đạo từ thiện:
      - Hỗ trợ HS tai nạn: 1 triệu đồng;
      - Ủng hộ lụt bão 1.688.000đ;
     -  Nạn nhân chất độc da cam 200.000đ;
        - Tiếp bước trẻ em đến trường 500.000đ;
        - Vì người nghèo 940.000đ;
        - Xây dựng nhà tình thương 400.000đ;
        - Quỹ HGST 390.000.
    * Hiến máu nhân đạo: 3 lượt người tham gia.
IV. Chương trình 4: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
   1. Thực lực công đoàn:
      - Tổng số lao động cuối năm: 26/12 nữ
      - Tổng số đoàn viên công đoàn: 23/11 nữ.
      - Tổng số tổ công đoàn: 3.
      - Tỷ lệ đoàn viên: 23/26  đạt 88,5%. (3 nhân viên chưa đủ thời gian công tác).
   2. Công tác quản lý và phát triển đoàn viên:
      - Đơn vị có 23 CĐV, trong năm kết nạp 4 CĐV.
      - Họp BCH và sinh hoạt công đoàn mỗi tháng 1 lần. Nội dung sinh hoạt phù hợp với thực tiễn cơ sở.
   3. Hoạt động ban TTND, UBKT:
      - Ban TTND giám sát 9 lượt về chế độ chính sách, nề nếp học tập, 4 lượt xếp loại thi đua, 3 lượt tổ chức thi khảo sát, thi học kỳ.
      - UBKT kiểm tra việc thực hện chế độ chính sách, thực hiện điều lệ công đoàn mỗi tháng một lần, kiểm tra tài chính công đoàn mỗi quý một lần.
    4. Công tác thi đua:
       *Kết quả thi đua năm học 2010-2011:
     - Đối với giáo viên:
          + CB, GV, NV:  Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: 02
          + CB, GV, NV: Chiến sỹ thi đua cơ sở: 05
          + CB, GV, NV: Đạt lao động Tiên tiến: 19                  
          + CB, GV, NV không xếp: 06 (không đủ thời gian công tác)
      -Tập thể:
          + Nhà trường được chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen;
          + Tập thể lao động tiên tiến;
          + Tổ lao động tiên tiến: 02
         +  Được công đoàn ngành công nhận CĐCS vững mạnh.
V. Nhận xét đánh giá chung:
   1. Ưu điểm:
       - Các thành viên trong BCH nhiệt tình trong công tác công đoàn, có tinh thần trác nhiệm, chịu khó học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
       - Xây đựng được mối đoàn kết nội bộ, các thành viên trong đơn vị có ý thức trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc.
       - Tuyên truyền phổ biến đầy đủ các văn bản pháp luật có lên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công đoàn viên, luật khiếu nại tố cáo. . . Giải quyết thỏa đáng chế độ chính sách cho CB, GV, NV  nên không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
       - Tổ chức được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo không khí sôi nổi, tinh thần hăng say trong công việc.
       - Làm tốt công tác dân vận nên đã vận động được nhân dân tự nguyện đóng góp quỹ khuyến học, chậu hoa, cây cảnh, ghế đá… trang trí khuôn viên sân trường.
       - Bước đầu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2010 – 2011.
    2. Tồn tại:                                                                                 
       - Các thành viên trong BCH còn thiếu kinh nghiệm trong công tác, đồng chí chủ tịch công đoàn nghỉ ốm trong thời gian dài nên BCH còn nhiều lung túng, bị động trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.
       - Công đoàn chưa thể hiện vai trò độc lập của mình, còn lệ thuộc nhiều vào chỉ đạo của BGH nhà trường.
         
  Nơi nhận:                                                                                                             TM.BCH
    - CĐGD huyện (báo cáo)                                                                       Chủ nhiệm UBKT
      - Chi bộ 8   (báo cáo)                                                                                           
      - Lưu HSCĐ                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                         Nguyễn Ngọc Văn
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tìm kiếm:

Hỗ trợ online


Mai Hữu San

Lê Thanh Tùng

Đăng kí thành viên

Thăm dò ý kiến

Học sinh trường TH, THCS Nguyễn Hữu Cảnh tự học, hệ thống lại kiến thức như thế nào để ôn thi có hiệu quả?

Ghi thành dàn bài theo phương pháp sơ đồ tư duy

Nhẩm trong óc ít nhất 3 lần

Tự hình dung và ghi ra giấy

Tất cả các ý trên

Hình ảnh hoạt động

Liên kết

Vnedu.vn
Phòng GD&ĐT Xuân Lộc
Giao duc TH Dong Nai
Bộ giáo dục và đào tạo
Giao duc
Sở GD-ĐT Đồng Nai
av
toán

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỮU CẢNH                                         
Địa chỉ: Xã Xuân Thành - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai                            
Điện thoại: 0618.680.865 /Email: thcsnguyenhuucanh@xuanloc.net 
Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ đạo nội dung:
Mai Hữu San. Design by:  BBA