Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 720

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27483

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1092089

Trang nhất » Tin Tức » Chi bộ Đảng

Chào mừng các bạn đến với Website trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hữu Cảnh

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nghị quyết năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Chủ nhật - 27/11/2011 23:13
  ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN THÀNH                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
           CHI BỘ 8
    Số: 12 -BC/CB8                                                   Xuân Thành,  ngày 23 tháng 11 năm 2011

                                                          BÁO CÁO
                    Kết quả thực hiện nghị quyết năm 2011 và phương hướng
                                               nhiệm vụ năm 2012
 
              Thực hiện Nghị quyết năm 2011 của Đảng bộ xã Xuân Thành, kế hoạch của UBND Xã Xuân Thành và của Chi bộ 8;
              Căn cứ tình hình hoạt động thực tế chi Bộ 8 trong năm 2011; Nay chi Bộ 8 xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012, cụ thể như sau:
 
A . KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  NĂM 2011:
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:   
1.  Tư tưởng chính trị:   
            Chi bộ 8 đã quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể  CB-Đảng viên-GV-NV trong trường. Năm 2011 đã thực hiện và chỉ đạo Nhà trường, các tổ chức đoàn thể triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của TW Đảng, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng bộ Xuân Thành. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc. Đặc biệt là giáo dục - CB-GV-CNV trong nhà trường “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai Không- bốn nội dung” của ngành;
Kết quả: Toàn thể CB-đảng viên-GV-CNV trong nhà trường có tư tưởng ổn định, chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Luôn tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ – Chi bộ đề ra.
2. Học tập nghị quyết:   
            Năm 2011- đảng viên-CB-GV-CNV của nhà trường đã tham gia học tập Nghị quyết của Đảng bộ xã Xuân Thành … Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật giáo dục…nghị định số 34/NĐ-CP về ATGT, các chế độ, chính sách của nhà giáo… Đặc biệt là cuộc vận động học tập chính trị Tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh – có 100% CB-đảng viên–GV tham gia.
3. Công tác tổ chức Đảng:   
            Đến nay tổng số đảng viên trong Chi bộ: 07/03 nữ. Trong đó đảng viên chính thức: 05 đồng chí; Dự bị: 02 đồng chí. So với đầu năm tăng 02 đồng chí (Phát triển Đảng 03 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng 01 đồng chí). Trong năm đã xét và giới thiệu 04 trung kiên, (đ xác minh lý lịch 01);
          Trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chi bộ đã tham mưu với Đảng ủy trong năm 2011  đã cử 02 đ/c tham gia tập huấn các lớp kiến thức quốc phòng;
            Duy trì được chế độ sinh hoạt chi bộ vào ngày 03 hàng tháng và đảm bảo được chế độ báo cáo, nộp Đảng phí theo qui định.
4. Công tác phát triển trung kiênTrong năm 2011 chi bộ đã giới thiệu 05 quần chúng ưu tú cho Đảng bộ Xã Xuân Thành xem xét phát triển vào hàng ngũ trung kiên-kết quả có 02 đồng chí đã được Đảng ủy cho tiến hành xác minh lý lịch. (Đang chờ hoàn tất hồ sơ)
5.  Công tác tuyên giáo – khoa giáo:   
            Chi bộ thường xuyên đưa vào kế hoạch hàng tháng và chỉ đạo cho Nhà trường, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và giáo dục ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc, của Ngành, đặc biệt tuyên truyền giáo dục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Số CB-GV-CNV tham gia thường xuyên đạt 100%.
6. Công tác kiểm tra:   
            Đồng chí phụ trách công tác kiểm tra Đảng của Chi bộ thường xuyên theo dõi việc thực hiện Điều lệ Đảng của người đảng viên, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra, kết quả: Chi Bộ thực hiện đảm bảo chế độ sinh hoạt, đầy đủ hồ sơ sổ sách, số đảng viên trong chi Bộ đến nay không có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng.
II- CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
            Chi Bộ đã chỉ đạo 2 tổ chức chính trị- xã hội trong nhà trường thường xuyên  động viên GV-NV khắc phục khó khăn tham gia tốt các khóa học như Đại học từ xa, chuyên tu, các lớp tập huấn về chuyên môn do các cấp tổ chức. Đến nay các trường có số Gv đạt trên chuẩn 9/40 trong đó trình độ Đại học: 5 - Cao Đẳng: 20, ngoài ra có 03 Gv chuẩn bị thi tốt nghiệp Đại học. (Nguyễn Hữu Cảnh: 5 ĐH, đang học ĐH: 6; MG Trảng Táo đang theo học ĐH 04);
2. Công tác dạy và học:
Năm học 2010-2011 là năm thứ năm thực hiện cuộc vận động “Hai không-bốn nội dung” do Ngành phát động. Để đảm bảo yêu cầu dạy thật tốt-học thật tốt, Chi bộ không ngừng giáo dục tư tưởng và quán triệt GV việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, nhà nước, của Ngành, chỉ đạo nhà trường chú ý điều chỉnh các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo từng thời điểm, làm sao mọi đối tượng học sinh đều được tham gia học tập, tránh tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, giáo viên không đủ trình độ chuyên môn, thiếu tinh thần trách nhiệm.
Nhìn chung chất lượng học tập ở giữa HKI so với chất lượng khảo sát đầu năm không tăng, số học sinh yếu có giảm nhưng không đáng kể. Nhà trường tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đến cuối năm học.
3- Xây dựng cơ sở vật chất:
             Năm 2011–2012 nhà trường đã chú trọng đến công tác xây dựng CSVC đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học như: trang bị rm cửa phịng học nhằm giảm nh sng ảnh hưởng mắt học sinh; Trang bị cố định hệ thống máy chiếu phục vụ giảng dạy theo CNTT; trang trí trong và ngoài lớp học, thường xuyên chăm sóc cây xanh - tạo cảnh quan Sư phạm Xanh-sạch-đẹp-an toàn. Phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.
            Đ tham mưu UBND huyện Xuân Lộc về kinh phí xy dựng phịng truyền thống tại trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh.
           Tiếp tục hòan chỉnh hồ sơ về chủ quyền sử dụng đất và hồ sơ tài sản nhà trường.
III- CÔNG TÁC ĐÒAN THỂ
1. Công Đòan
Tổng số đòan viên Công Đòan hiện nay: 38 (NHC 25, MG: 13) ; Thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện 4 chương trình hành động do Liên đòan Lao động phát động – cụ thể:  
Phối hợp với nhà trường-tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn: 3/2;  26/3;  9/4;  30/4;  1/5, 20/10, 20/11… tổ chức và hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ- thể dục thể thao nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Ngoài ra-Công đòan đã phối kết hợp với các ban ngành trong nhà trường tuyên truyền các chủ trương chính sách, các Chỉ thị của cấp trên. Đặc biệt là Cuộc vận động Học Tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
Thường xuyên giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đến CB-GV-CNV và vận động thực hiện tốt các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với học sinh ngồi nhầm lớp và giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo”  mà Ngành đã phát động.
Vận động giáo viên thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia tốt các hội thi tay nghề trong năm;
Thường xuyên động viên giáo viên thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học;
Trong công tác nhân đạo từ thiện - Công đòan đã hưởng ứng tốt các cuộc vận động do Công đòan Ngành và UBND Xã phát động; Ngoài ra Công đòan còn làm tốt công tác chăm lo đời sống và giải quyết các chế độ chính sách cho anh chị em công đòan viên trong trường;
         Năm học 2010-2011 được Công đòan Ngành công nhận và xếp loại Công đòan Vững mạnh xuất sắc.
2. Chi Đòan:   Tổng số đòan viên hiện có:  23 (NHC 14; MG: 09)
a.  Bồi dưỡng tư tưởng chính trị - trình độ chuyên môn-nghiệp vụ:
BCH Chi đòan thường xuyên kiểm tra theo dõi và nhắc nhở đoàn viên tham gia tốt các buổi học tập Nghị quyết, chính trị, các lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các khóa học Đại học từ xa …
 Trong công tác phát triển Đảng:  năm 2011 Chi đòan đã giới thiệu cho Chi bộ 05 đòan viên ưu tú phát triển trung kiên và xét 03 trung kiên phát triển Đảng.
 Đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn theo kế hoạch đề ra.
  1. Hoạt động dạy và học:
100% đoàn viên tham gia tốt kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, kết quả:
Có 13 Đoàn viên tham gia thi và đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp trường. (THCS: 07, MG: 06; THCS: 04 GV đang tham gia hội thi GV dạy giỏi huyện, MG: 02)
  1. Các hoạt động khác:  
 Trong năm 2011, BCH Chi đòan đã chỉ đạo cho liên Đội thực hiện tốt nhiệm vụ Đội như thực hiện kế hoạch hoạt động hè, tổ chức và thăm hỏi giao lưu văn nghệ nhân ngày tiễn các anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự 2011;
Tham gia tổ chức và hỗ trợ cho Đội làm tốt công tác hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch của nhà trường, Ngành như: Giáo dục đạo đức cho học sinh, tham gia hội khỏe phù đổng huyện Xuân Lộc lần V, cổ động ngày phòng chống bệnh Sốt Xuất huyết, tuyên truyền phòng chống dịch cúm A H1N1, dịch Tay chân miệng...
              Vận động đòan viên lao động thực hiện công trình Thanh niên: trồng và chăm sóc vườn cây thuốc Nam. Năm học 2010-2011: Chi đòan được xếp loại Chi Đoàn Vững mạnh.
3. Liên Đội:
  1. Tổ chức-tuyên truyền:  
Thông qua kế hoạch của nhà trường – Đội đã làm tốt công tác giáo dục đạo đức Cách mạng, đạo đức Bác Hồ cho học sinh bằng nhiều hình thức như mời Hội CCB nói chuyện truyền thống, tổ chức thi kể chuyên về Bác dưới cờ hàng tuần;
Tổ chức hoạt động TDTT chào mừng các ngày lễ lớn như: 3/2;  26/3;  30/4;  19/5 và cổ động ngày ngày Môi trường thế giới, Phòng chống bệnh Sốt Xuất huyết. . . đã thu hút nhiều học sinh tham gia;
  1. Hoạt động ngoại khóa: 
Tổng phụ trách đã có kế hoạch hướng dẫn học sinh tập luyện và tham gia tốt các Hội thi do Ngành và Huyện đòan tổ chức như: Hội thi viết – vẽ về ATGT, vẽ về môi trường, Hội khỏe Phù Đổng;
Trong công tác Đền ơn đáp nghĩa, Lá lành đùm lá rách …. Đội đã vận động học sinh và thu hút nhiều học sinh tham gia; Vận động hỗ trợ trung tâm khuyết tật Hà Nội: 3.157.000đ.  
IV- NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ: Với tinh thần trách nhiệm, đòan kết nội bộ- nhất trí cao, năm 2011 Chi bộ 8 đã đạt được kết quả như sau: 
 * Ưu điểm:  
Về công tác xây dựng Đảng:
              Đa số đảng viên trong Chi bộ có nhận thức, lập trường kiên định vững vàng, hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ tuy mới thành lập nhưng đã hoạt động đúng theo Điều lệ Đảng-giữ được vai trò lãnh đạo tạo được uy tín của Đảng trong nhà trường. 
              Chi bộ đã duy trì chế độ họp định kỳ. Trong cuộc họp đã phát huy được ý thức Phê và tự phê, xây dựng đoàn kết nội bộ.
 Công tác chính quyền:  
              Chỉ đạo các ban ngành trong nhà trường hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng dạy và học - hòan thành tốt nhiệm vụ của năm học.
 Công tác Công Đòan:  
              Thường xuyên phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng được một tập thể đòan kết vững mạnh. Vận động và hỗ trợ tốt phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường. Chăm lo và bảo vệ các quyền lợi, đời sống của đòan viên trong Công đòan.
 Công tác Đòan:
              Năm 2011 hoạt động Đòan trong nhà trường có chuyển biến trên mọi lĩnh vực. Đạt chi Đòan vững mạnh.
 Công tác Đội:   
              Thực hiện tốt nhiệm vụ – kế hoạch đề ra;
              Đạt Liên Đội Vững mạnh.
 Tồn tại:
            Ngoài những mặt ưu điểm mà Chi bộ đã đạt được, chi bộ 8 còn có những tồn tại sau:
 Về công tác xây dựng Đảng:  Một vài đảng viên có lúc, có nơi chưa mạnh dạn, chưa thẳng thắn trong công tác phê bình và tự phê bình, chưa thường xuyên nhận thức được hoạt động tự đánh giá bản thân, đồng nghiệp để hoàn thiện hơn trong công tác; có lúc còn phải nhắc nhở khi thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, công tác đóng góp xây dựng Nghị Quyết của các đảng viên còn hạn chế.
           Vai trò của đ/c Bí thư trong công tác lãnh đạo và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, tham gia các hoạt động giáo dục của Đảng viên, quần chúng có lúc chưa được thường xuyên, kịp thời (Do chi Bộ có 02 cấp học đang sinh hoạt ghép)
 Công tác chuyên môn:  
             Một số nhiệm vụ có lúc hòan thành chưa kịp thời so với Nghị quyết.
 Công Đòan:  
             Tổ chức chưa đa dạng các hoạt động văn hoá văn nghệ vào các dịp lễ, ngoài ra chưa kịp thời thăm ốm và hỗ trợ Công đòan viên ốm đau và khó khăn.
Chi  Đòan:
             Chưa thường xuyên tổ chức sinh hoạt Đòan đúng định kỳ, hoạt động Đòan trong lĩnh vực dạy và học đạt hiệu quả chưa cao.
Liên Đội:   
             Chưa linh hoạt chủ động tham mưu với chi Bộ, BGH trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh. BCH Liên đội hoạt động chưa tạo được bề nổi, tính tự quản chưa cao.
B. NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU  NĂM 2012:
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt là Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện  Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của Đảng trong trường học. Thực hiện tốt chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; Củng cố và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng- chỉnh đốn Đảng.
II. MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Công tác Đảng:
a. Công tác tổ chức xây dựng Đảng :
Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong nhà trường và tính tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ trong nhà trường phấn đấu hằng năm: 100% đảng viên  được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;
            Chi bộ xếp loại: Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Phát triển Đảng viên mới từ 3-4 đảng viên và 07  trung kiên.
b. Công tác kiểm tra đảng:
            Nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện quy định tại điều 23 điều lệ đảng và chỉ thị 29 –BTC/ TW đến toàn thể Đảng viên. Phấn đấu:100% đảng viên trong chi bộ không có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng.
2 . Công tác chuyên môn:
a. Công tác quản lí:
            Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước trên các lĩnh vực: Chuyên môn, tài chính, nhân sự, CSVC, kiện toàn bộ máy hoạt động các ban ngành đoàn thể trong nhà trường. Phấn đấu năm học 2011-2012, trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.
b. Công tác xây dựng đội ngũ:
Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chú ý công tác Bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực chọn làm nhiệm vụ kế thừa. Phấn đấu đến năm 2012-2013 đảm bảo đủ số giáo viên đứng lớp theo từng bộ môn và số Giáo viên trên chuẩn đạt 50%;
Kết quả cuối năm học:  Chiến sĩ thi đua các cấp đạt: 08
                                                     Lao động tiên tiến đạt từ 80% trở lên
c. Công tác xây dựng cơ sở vật chất:      
Tiếp tục hoàn thiện CSVC – tạo cảnh quan sư phạm và môi trường học tập, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng dạy và học; Giữ vững danh hiệu Trường có cảnh quan sư phạm Xanh -Sạch –Đẹp- An toàn.
Kiến nghị xây dựng cở sở vật chất riêng biệt đối với mẫu giáo Trảng Táo.   
 
d. Công tác Chuyên môn:
Công tác giảng dạy:
Thực hiện giảng dạy đủ và đúng chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục. Đặc biệt chú trọng đầu tư việc giảng dạy theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. Vận dụng việc đổi mới phương pháp giáo dục trên cơ sở nắm vững sách giáo khoa, nội dung giảm tải bậc THCS, đảm bảo yêu cầu cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng, tổ chức hợp lý các họat động dạy học làm cho việc học của học sinh " Nhẹ nhàng, tự nhiên, chất lượng và hiệu quả hơn".
Phấn đấu số giáo viên dạy giỏi cấp huyện: đạt 30% GV/tổng số giáo viên đủ điều kiện dự thi.
 Công tác học tập:
Học sinh được giáo dục toàn diện và được đánh giá xếp loại đúng theo quyết định số 40/QĐ-BGD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh THCS; 100% hoc sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo yêu cầu  mục tiêu cơ bản ở từng môn học/ lớp học. Phấn đấu:
+ Về hạnh kiểm:  90 % học sinh xếp loại Tốt, Khá, không có hạnh kiểm yếu.
            + Về học lực: 99% lên lớp sau thi lại;
            + Chất lượng giáo dục: đạt 85% (cấp Mẫu giáo)
            Chất lượng điểm thi các môn cuối HKII : > hoặc = mặt bằng chung của Huyện
            Tham gia tốt các hội thi do ngành tổ chức;
* Công tác PCGDTH:
- Giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập trung học đúng độ tuổi  phấn đấu:
            - Trẻ 14 tuổi hòan thành chương trình bậc tiểu học đạt 98 %
            - Huy động trẻ 3-5 tuổi vào mẫu giáo hằng năm đều đạt 90%
            - Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo hằng năm đều đạt 100%
3. Công tác Đoàn thể
a. Công đoàn :
Giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt chức năng hoạt động của Công đoàn cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học. Phấn đấu:
Giữ vững danh hiệu Đơn vị có đời sống văn hóa Tốt.
Giới thiệu cho Chi bộ từ 3-4 quần chúng ưu tú phát triển trung kiên & phát triển Đảng;
Giữ vững danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;
b. Chi đoàn : Nâng cao hiệu quả hoạt động Chi đoàn-phát huy tính tiên phong của người đoàn viên trước nhu cầu đổi mới của đất nước hiện nay. Phấn đấu:
            -  Chi đoàn  giới thiệu cho Chi bộ từ 3-4, Đoàn viên ưu tú để phát triển Trung kiên
            - 100% đoàn viên đều được đánh giá xếp loại tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên.
            - Có 80% đoàn viên giáo viên giỏi trường & đạt danh hiệu  lao động tiên tiến;
- Làm tốt công tác chỉ đạo Đội hoạt động;
Giữ vững danh hiệu : Chi đoàn cơ sở vững mạnh.
c. Đội TNTP Hồ Chí Minh :
- Thu hút học sinh tham gia tốt phong trào đội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.  Phấn đấu: đạt  danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh.
III. NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU:
1. Công tác giáo dục đạo đưc tư tưởng chính trị:
Chi bộ, BGH nhà trường, BCH công đoàn Cơ sở, BCH Chi Đoàn có kế hoạch phổ biến kịp thời và tạo điều kiện cho CB- đảng viên-công chức tham gia học tập các nghị quyết của Đảng và các chủ trương chính sách của Nhà nước, các quan điểm  chủ trương của  Ngành và thường xuyên theo dõi kiểm tra kết quả rèn luyện Đạo đức lối sống của Đảng viên - công chức tại đơn vị;
            Giáo viên nêu cao tính ý thức, trách nhiệm đối với xã hội, nghề nghiệp, ổn định tư tưởng, có hướng học tập nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và tạo được uy tín  đối với  phụ huynh học sinh và đồng nghiệp;
Nhà trường, thầy cô giáo có trách nhiệm thường xuyên, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc, các chủ trương lớn của Ngành, giáo dục học sinh có hành vi ứng xử tốt, có thái độ tự giác học tập, biết thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và 4 nhiệm vụ của người học sinh...thông qua các hình thức giáo dục chính khóa và giáo dục ngoại khóa;
Kịp thời khen thưởng biểu dương “Người tốt việc tốt”, biểu dương các học sinh phát hiện tố cáo các hành vi gian lận trong thi cử và trong học tập.
2. Công tác tổ chức xây dựng đảng:
Mỗi đảng viên trong chi bộ nêu cao ý thức đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ và nghị quyết đảng các cấp;
Nêu cao ý thức phê và tự phê, ý thức kỉ luật - Duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng đúng qui chế đưa ra. Trong sinh hoạt phát huy vai trò của mỗi đảng viên theo nguyên tắc tập trung dân chủ;
Làm tốt công tác đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.
Tham mưu kịp thời với đảng ủy về công tác phát triển Đảng, phát triển Trung kiên và những nội dung đảng viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng.
3. Công tác kiểm tra: Thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động từng đảng viên thực hiện  nhiệm vụ được giao. Kiểm tra việc đảng viên chấp hành điều lệ đảng, qui chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ, đảng viên chấp hành nghị quyết;
Lắng nghe ý kiến góp ý của quần chúng đối với đảng viên, tổ chức góp ý xây dựng, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm.
4. Công tác chuyên môn :
Xây dựng qui chế làm việc của BGH, phân công phân nhiệm cụ thể rõ ràng. Bố trí nhân sự “Đúng người đúng việc” - giáo viên phù hợp khả năng giảng dạy ở khối lớp đã từng đảm nhận công tác và được thống nhất cao trong BGH;
Phát huy Qui chế hoạt dân chủ trong hoạt động nhà trường;
Hàng tháng tổ chức họp Liên tịch để đánh giá quá trình hoạt động của từng bộ phận. Thực hiện tốt khâu quản lý chi tiêu nội bộ. Tăng cường công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch  năm học.
a. Xây dựng đội ngũ:
Nhà trường thường xuyên tham mưu đề xuất với lãnh đạo Phòng GD-ĐT có hướng bố trí đảm bảo đủ giáo viên trực tiếp đứng lớp; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên dạy các môn năng khiếu, tiếng Anh;
Tiếp tục vận động và tạo điều kiện cho Gv tham gia tốt các khóa học Đại học từ xa, chuyên tu…; Đẩy mạnh nội dung sinh hoạt chuyên môn cấp Trường, cấp Tổ khối, phát huy và lắng nghe các ý kiến trao đổi về các công tác chuyên môn của GV.
b. Thực hiện PCTHPT:
Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Phối hợp với chuyên trách Phổ cập giáo dục xã rà soát đối tượng học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 và học sinh bỏ học trên địa bàn quản lí, giao trách nhiệm cụ thể cho từng giáo viên thực hiện công tác vận động học sinh ra lớp;
Tham mưu kịp thời cho UBND xã, hội đồng giáo dục xã, BĐD CMHS về những học sinh có nguy cơ bỏ học, tìm giải pháp vận động giúp đỡ, hạn chế số học sinh bỏ học ở mức thấp nhất;
Giáo viên thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, nhà trường có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác Duy trì sĩ số của giáo viên, đưa công tác duy trì sĩ số, chất lượng dạy & học  vào nội dung thi đua  năm học.
c. Xây dựng và bảo quản CSVC:
Lên kế hoạch tài chính mua đầy đủ và kịp thời các thiết bị, đồ chơi ngoài trời; đầu sách phục vụ cho công tác dạy học, có chế độ hỗ trợ kịp thời cho việc làm đồ dùng dạy học của GV và bảo quản tốt các CSVC &  trang thiết bị hiện có trong nhà trường.
Tổ chức chăm sóc và bảo quản cây xanh, cây cảnh đảm bảo mỹ quan sư phạm.
Kiến nghị trang bị mn hình lớn Tivi phục vụ dạy CNTT.
d.  Công tác chuyên môn: Nâng cao chất lương Giảng dạy: Tạo điều kiện cho anh chị em giáo viên tham gia tốt các khóa học đại học từ xa, các chuyên đề do phòng tổ chức. Mua đầy đủ các loại sách báo, tài liệu tham khảo, để Giáo viên  nghiên cứu học tập;
Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên như tổ chức Hội giảng, xây dựng và tổ chức các chuyên đề giảng dạy thiết thực, dự giờ thăm lớp và kiểm tra chất lượng giảng dạy của giáo viên;
Nhà trường tăng cường công tác kiểm tra tự bồi dưỡng học tập nâng cao nghiệp vụ của giáo viên. Có kế hoạch kiểm tra đánh giá đảm bảo số giáo viên được đánh giá xếp loại thường xuyên và toàn diện đạt 100% / năm học. Trong kiểm tra đánh giá cần tổ chức góp ý xác định những ưu điểm và mặt tồn tại vướng mắc của GV từ đó giúp Gv có hướng khắc phục.
* Nâng cao chất lượng Học tập:
Thường xuyên giáo dục học sinh về ý thức tự giác học tập. Tính chuyên cần trong học tập;
Có kế hoạch nâng cao chất lượng học tập theo năm, từng học kì, từng tháng, có biện pháp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của giáo viên;
Duy trì tốt mối quan hệ giữa Gia đình -  Nhà trường – xã hội nhằm tìm biện pháp hỗ trợ;
Có biện pháp động viên học sinh nghèo vượt khó trong học tập, tổ chức khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể học sinh đạt thành tích trong học tập;
Phối hợp với ban ngành đoàn thể trong nhà trường tổ chức đa dạng các hình thức học tập ngoại khóa nhằm thu hút học sinh tham gia học tập.
5. Công tác đoàn thể :
a. C«ng §ßan:
Phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền kịp thời và vận động CĐV thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước;
Phát huy vai trò làm chủ tập thể, tham gia xây dựng kế hoạch năm học, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của anh chị em phản ánh kịp thời cho Nhà trường, cho Chi bộ;
Tiếp tục vận động và theo dõi giám sát việc thực hiện đạo đức lối sống của CB- công chức trong nhà trường và thực hiện cuộc vận động “hai không-bốn nội dung” mà ngành đã phát động;
Phối hợp với nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động nhân các ngày lễ: 20/10, 20/11, 8/3 ... nhằm thu hút CĐV tham gia;
Vận động anh chị em tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, Phát động phong trào thi đua theo từng chặng, có sơ kết, tổng kết, tham mưu cho nhà trường và công đoàn cấp trên khen thưởng kịp thời;
Tích cực động viên giúp đỡ những giáo viên  có điều kiện đời sống vật chất còn khó khăn, sử dụng hiệu quả vốn tương trợ của tập thể nhằm giải quyết những khó khăn cho công đoàn viên;
Chăm lo đến chế độ chính sách đối với nữ CĐV, phát huy vai trò chị em nữ trong cơ quan, vận động chị em thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình;
Chú ý phát hiện & bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn cho chi bộ phát triển trung kiên;
Chỉ đạo Ban thanh tra thường xuyên giám sát các hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho CĐV, các khiếu nại tố cáo nếu có;
Tổ chức cho giáo viên tham quan, học tập trong dịp hè bằng các lọai quỹ tạo được.
b. Công tác Đòan thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh:
Thường xuyên giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng và vai trò của người đoàn viên trong thời kì CNH- HĐH qua đó phát hiện nhân tố tích cực có đầy đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giới thiệu cho chi bộ phát triển Trung kiên
Duy trì tốt chế độ sinh hoạt đoàn và đa dạng hóa nội dung sinh hoạt
Có kế họach bồi dưỡng tay nghề cho Đòan viên, vận động đoàn viên tham gia tốt các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Thường xuyên động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa, các phong trào do Nhà trường, cấp trên và địa phương tổ chức.
Thường xuyên theo dõi & giúp đỡ Đội trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động đội theo từng năm học.
c. Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:
Có kế hoạch tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc và giáo dục chuẩn mực, hành vi đạo đức, các chủ trương của đảng và nhà nước thông qua các hình thức giáo dục ngoại khóa – giáo dục chính khóa, các hoạt động VH VN -TDTT,  cho học sinh.
Vận động học sinh tham gia tốt các phong trào “Uống nước nhớ nguồn” “phong trào áo trắng tặng bạn”, “lá lành đùm lá rách”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ...
Phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua học tập có nhận xét đánh giá kết quả hoạt động theo từng tháng.
Củng cố và phát huy vai trò của BCH Liên đội – chú trọng đến công tác hoạt động của sao nhi đồng (Tiểu học); Chú ý đến phát triển đội viên.
Tham mưu kịp thời cho BGH nhà trường về gương người tốt việc tốt, điển hình trong học tập và phát hiện tố cáo các hành vi gian lận trong học tập và thi cử để nhà trường tổ chức tuyên dương khen thưởng;
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Phương hướng năm 2012 của chi bộ 8 được quán triệt đến cán bộ đảng viên trong chi bộ, đến ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Từ đó nhà trường, các tổ chức đoàn thể căn cứ nghị quyết Chi bộ cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện.
            Chi bộ căn cứ nghị quyết này, tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch công tác tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng, tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết và báo cáo kết quả theo định kì hàng tháng, quí, năm về Đảng bộ xã Xuân Thành.
                                                                                                       T.M CHI BỘ 8
Nơi nhận:                                                                                         BÍ THƯ
-   Đảng ủy Xã Xuân Thành/ b. cáo
-  Các đ/ c Đảng viên trong chi bộ / t.hiện
-  Lưu Chi bộ.                         
 
                                                                                                      Mai Hữu San                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: năm 2011, chi bộ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tìm kiếm:

Hỗ trợ online


Mai Hữu San

Lê Thanh Tùng

Đăng kí thành viên

Thăm dò ý kiến

Học sinh trường TH, THCS Nguyễn Hữu Cảnh tự học, hệ thống lại kiến thức như thế nào để ôn thi có hiệu quả?

Ghi thành dàn bài theo phương pháp sơ đồ tư duy

Nhẩm trong óc ít nhất 3 lần

Tự hình dung và ghi ra giấy

Tất cả các ý trên

Hình ảnh hoạt động

Liên kết

Vnedu.vn
Phòng GD&ĐT Xuân Lộc
Giao duc TH Dong Nai
Bộ giáo dục và đào tạo
Giao duc
Sở GD-ĐT Đồng Nai
av
toán

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỮU CẢNH                                         
Địa chỉ: Xã Xuân Thành - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai                            
Điện thoại: 0618.680.865 /Email: thcsnguyenhuucanh@xuanloc.net 
Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ đạo nội dung:
Mai Hữu San. Design by:  BBA