Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 35

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28851

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1093457

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Chào mừng các bạn đến với Website trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hữu Cảnh

KẾ HOẠCH tự đánh giá trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh, năm học 2011-2012

Chủ nhật - 27/11/2011 22:23

              Phòng GD-ĐT Xuân lộc

         Trường thcs Nguyễn Hữu Cảnh

 
 
  Số:    /KH-N

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Xuân Thành, ngày 20  tháng 10 năm 2011
                                                                  KẾ HOẠCH
                 Tự đánh giá trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh, năm học 2011-2012

 
 
 
I. Mục đích và phạm vi tự đánh giá:
Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
II. Hội đồng tự đánh giá :
1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-2011/THCS Nguyễn Hữu Cảnh ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng. Hội đồng gồm có 10 thành viên như sau:
Stt                                  TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Mai Hữu San Hiệu trưởng – BT chi Bộ Chủ tịch HĐ
2 Nguyễn Quốc Tần Phó H.trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Hữu Công CT công Đoàn Phó Chủ tịch HĐ
4 Nguyễn Thị Kiều Diễm TKHĐ, TPT Đội Thư ký HĐ
5 Lê Thị Hương Tổ trưởng Tổ Văn Phòng Uỷ viên HĐ
6 Lê Thanh Tùng Bí Thư Chi Đoàn Uỷ viên HĐ
7 Nguyễn Ngọc Văn TT tổ Hóa-sinh-địa-lý Uỷ viên HĐ
8 Võ Thị Oanh TT tổ Văn – GDCD-Sử-Anh Uỷ viên HĐ
9 Huỳnh Văn TT tổ Toán-tin-TD-AN-MT Uỷ viên HĐ
10 Nguyễn Vân An Văn thư Uỷ viên HĐ
 
1- Nhóm thư ký: (Kèm theo QĐ số 21  /QĐ-NHC ngày 20 tháng 10 năm 2011)
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Quốc Tần Phó hiệu trưởng Nhóm trưởng
2 Nguyễn Thị Kiều Diễm Thư ký Hội đồng Nhóm phó
3 Lê Thị Hương TT tổ văn phòng Thành viên
4 Nguyễn Vân An Văn thư Thành viên
 
2- Các nhóm công tác chuyên trách:
- Nhóm 1:  Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn 1 (Chiến lược phát triển trường THCS – 2 tiêu chí):
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
 1.  
Mai Hữu San Hiệu trưởng Nhóm trưởng
 1.  
Nguyễn Vân An Văn thư Thành viên
 1.  
Huỳnh Văn TT tổ toán- tin Thành viên
 
 
- Nhóm 2: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn 2 (Tổ chức và quản lý Nhà trường – 15 tiêu chí )
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
 1.  
Mai Hữu San Hiệu trưởng Nhóm trưởng
 1.  
Nguyễn Hữu Công CT công Đoàn Nhóm Phó
 1.  
Huỳnh Văn TT tổ Toán-tin Thành viên
 1.  
Nguyễn Vân An Văn thư Thành viên
 1.  
Lê Thanh Tùng BT chi Đoàn Thành viên
 
 
- Nhóm 3: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn  3 ( Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên và học sinh – 6 tiêu chí):
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Huỳnh Văn TT tổ toán -tin Nhóm trưởng
2 Nguyễn Vân An Văn thư Nhóm Phó
3 Nguyễn Thị Kiều Diễm Thư ký hội đồng Thành viên
4 Lê Thị Hương TT tổ văn phòng Thành viên
 
 
 • Nhóm 4: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn  4 (Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục – 12 tiêu chí)
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Quốc Tần Phó hiệu trưởng Nhóm trưởng
 1.  
Nguyễn Ngọc Văn TT tổ Hóa sinh Nhóm Phó
 1.  
Võ Thị Oanh TT tổ Văn-GDCD Thành viên
 1.  
Huỳnh Văn TT tổ Toán-tin Thành viên
 1.  
Nguyễn Thị Kiều Diễm TKHĐ- TPT Đội Thành viên
 1.  
Lê Thanh Tùng BT chi Đoàn Thành viên
 
 
- Nhóm 5: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn  5 (Tài Chính, và  CSVC – 6 tiêu chí):
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Ngọc Văn TT tổ Hóa-sinh Nhóm trưởng
 1.  
Nguyễn Vân An Văn thư-thủ quỹ Nhóm phó
 1.  
Nguyễn Thị Hà Kế toán Thành viên
 1.  
Lê Thị Hương TT tổ văn phòng Thành viên
 
 
- Nhóm 6: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn 6 (Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội – 2 tiêu chí)
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Hữu Công CT công Đoàn Nhóm trưởng
 1.  
Nguyễn Ngọc Văn Tổ trưởng Tổ Hóa sinh Nhóm phó
 1.  
Võ Thị Oanh TT tổ văn-GDCD Thành viên
 1.  
Lê Thanh Tùng Bí Thư Chi Đoàn Thành viên
 
 
- Nhóm 7: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn 7 ( Kết quả rèn luyện, học tập của học sinh – 4 tiêu chí)
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
 1.  
Nguyễn Quốc Tần PHT Nhóm trưởng
 1.  
Lê Thanh Tùng BT chi Đoàn Nhóm phó
 1.  
Nguyễn Thị  Kiều Diễm TKHĐ - TPT Đội Thành viên
 1.  
Nguyễn Vân An Nhân viên VT Thành viên
 
III. Công cụ đánh giá:
Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành - Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở  - Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT, ngày 12  tháng 5 năm 2009.
IV. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
- Xác định trách nhiệm chung của mọi thành viên trong nhà trường đều được huy động để tham gia; Hoạt động tự đánh giá liên quan đến các nhân, tổ chức nào thì các nhân và tổ chức đó có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, hồ sơ minh chứng cho Hội đồng tự đánh giá thông qua các nhóm công tác. Nhà trường đầu tư tài chính, CSVC, văn phòng phẩm... và các điều kiện khác để thu thập tư liệu, xây dựng và bảo quản bộ hồ sơ tự đánh giá theo đúng yêu cầu của cấp trên.
V. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí :
Các nhóm công tác căn cứ dự thảo  “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ” (Đã Photo gởi các nhóm công tác) để phân công tiến hành thu thập thông tin minh chứng.
Dự kiến các thông tin minh chứng cần thu thập như sau:
TT Tiêu chuẩn, Tiêu chí Các hoạt động Cá nhân phụ trách cùng với nhóm công tác liên quan Thời điểm  cung cấp
1 Tiêu chuẩn 1 - Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.
- Duyệt chiến lược phát triển nhà trường
- Nhóm 1 và Hiệu trưởng - Tháng 11/2011
2 Tiêu chuẩn 2
 
- Làm thủ tục thành lập Hội đồng trường - Nhóm 2 - Tháng 11/2011
1- Cơ cấu tổ chức - Đ/c San phân công từng thành viên phụ trách, phối hợp với tất cả các CBGV trong trường (Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Văn phòng, Đoàn Đội, các Tổ trưởng...để tổ chức thu thập thông tin minh chứng cho các tiêu chí bên.
- Trách nhiệm của ai người đó phải phối hợp cùng Nhóm để thu thập minh chứng.
- Nhóm có trách nhiệm hoàn thiện.
 
 
2- Thủ tục thành lập; các hồ sơ  của Hội đồng trường
3&4- Hội đồng thi đua, Kỷ luật, Hội đồng tư vấn...  
- Tháng 01/2012
 
5&6- Hồ sơ Tổ trưởng CM và Tổ VP trong các năm làm căn cứ đánh giá.
7- Chỉ đạo kiểm tra đánh giá  thực hiện kế hoạch
8- Kiểm tra chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm
9&10- Đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh
11- Bồi dưỡng chuẩn hoá nâng cao trình độ CBGV
12- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
13- Quản lý hành chính
14- Công tác thông tin
15- Khen thưởng, kỷ luật  CBGV và HS
3 Tiêu chuẩn 3 - Hồ sơ, bằng cấp của CBQL, GV, NV - Phân công toàn thể Nhóm 3 tổng hợp  hoàn chỉnh
- Các cá nhiên liên quan: Hiệu trưởng (Hồ sơ CBGV); Đ/c Văn
- Tháng 12/2011
 
- Kế hoạch  hoạt động Đoàn đội và hồ sơ Đoàn Đội
4 Tiêu chuẩn 4 - Kế hoạch dạy học, Phiếu báo giảng... - Đ/c Tần phân công từng thành viên phụ trách, phối hợp với tất cả các CBGV trong trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Văn phòng, Đoàn Đội, các Tổ trưởng, các GVCN, GV dạy hướng nghiệp...để tổ chức thu thập thông tin minh chứng cho các tiêu chí bên.
- Trách nhiệm của ai người đó phải phối hợp cùng Nhóm để thu thập minh chứng.
- Nhóm có trách nhiệm hoàn thiện.
 
- Tháng 12/2011
 
- Hồ sơ hoạt động dự giờ, thao giảng, thi GV dạy Giỏi...
- Hồ sơ về sử dụng thiết bị, áp dụng SKKN...
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp
 - Hoạt động và hồ sơ của GVCN
- Hoạt động giúp đỡ HS yếu kém
- Hoạt động phát huy truyền thống
- Hoạt động GD thể chất và y tế trường học
- Nội dung GD địa phương
- Hoạt động dạy thêm, học thêm
- Thực hiện chủ đề năm học, các cuộc vận động, phong trào thi đua
- Giáo dục kỹ năng sống
5 Tiêu chuẩn 5 - Hồ sơ tài chính - Toàn bộ Nhóm 5 chuẩn bị. (Đ/c Văn A)
- Những tổ chức và cá nhân liên quan phối hợp:  Kế toán, Văn phòng, Thiết bị, Thư viện, Hiệu trưởng.
- Tháng 12/2011
 
- Hồ sơ về khuôn viên trường học
- Hồ sơ về khối phòng học
- Hồ sơ về thư viện trường học
- Hồ sơ về thiết bị
- Hồ sơ về sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh, nhà để xe...
6 Tiêu chuẩn 6 - Các Hồ sơ liên quan đến Ban đại diện Cha mẹ học sinh - Toàn bộ Nhóm 6 chuẩn bị.
- Những tổ chức và cá nhân liên quan phối hợp: Ban Đại diện cha mẹ HS; Hiệu trưởng, Các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường.
- Tháng 12/2012
 
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường
7 Tiêu chuẩn 7 - Kết quả đánh giá xếp HL và HK của   Học sinh - Toàn nhóm 7 chuẩn bị.
- Các cá nhân liên quan: Văn phòng, GV dạy Hướng nghiệp của các năm (Có đánh giá),
 
- Tháng 12/2012
 
- Kết quả hoạt động GD nghề PT và hoạt động hướng nghiệp
- Hoạt động xã hội, đoàn thể, ngoài giờ lên lớp
           
 
6- Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục:
Thời gian

Các hoạt động

Tháng 10/2011 - Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.         
Tháng 11/2011 - Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG và các nhóm công tác.
- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;
- Hoàn thành kế hoạch TĐG.
- Họp Hội đồng TĐG, triễn khai kế hoạch TĐG và phân công nhiệm các thành viên, các nhóm công tác.
- Bắt đầu triển khai thu thập thông tin minh chứng đợt 1.
Tháng 12/2011 - Nhóm thư ký chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng đợt 2; (Các nhóm công tác)
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Họp Hội đồng TĐG  lần 2 để:
       + Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
       + Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;
        +  Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
 
Tháng 01/2012 - Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung;
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG (nhóm thư ký)
Tháng 02/2012 - Dự thảo báo cáo TĐG;
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.
- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;
- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;
- Hoàn thiện báo cáo TĐG.
Tháng 02/2012 - Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG
Tháng 03/2012 - Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)
- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;
- Nộp báo cáo TĐG.
 
            Trên đây là kế hoạch tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục; đây là việc làm mới và khá khó khăn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đề nghị các thành viên cần hết sức cố gắng, sáng tạo để thu thập đầy đủ các thông tin minh chứng để kế hoạch tự đánh giá có thể thực hiện được, phản ánh được sự nỗ lực cố gắng chung của toàn thể CBGV-NV nhà trường.
                                                                                   
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Xuân Lộc;
- Đảng ủy, UBND Xuân Thành;
- Lưu: VT
                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                     Mai Hữu San   
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tìm kiếm:

Hỗ trợ online


Mai Hữu San

Lê Thanh Tùng

Đăng kí thành viên

Thăm dò ý kiến

Học sinh trường TH, THCS Nguyễn Hữu Cảnh tự học, hệ thống lại kiến thức như thế nào để ôn thi có hiệu quả?

Ghi thành dàn bài theo phương pháp sơ đồ tư duy

Nhẩm trong óc ít nhất 3 lần

Tự hình dung và ghi ra giấy

Tất cả các ý trên

Hình ảnh hoạt động

Liên kết

Vnedu.vn
Phòng GD&ĐT Xuân Lộc
Giao duc TH Dong Nai
Bộ giáo dục và đào tạo
Giao duc
Sở GD-ĐT Đồng Nai
av
toán

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỮU CẢNH                                         
Địa chỉ: Xã Xuân Thành - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai                            
Điện thoại: 0618.680.865 /Email: thcsnguyenhuucanh@xuanloc.net 
Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ đạo nội dung:
Mai Hữu San. Design by:  BBA