Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 1623

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26754

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1091360

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động chuyên môn

Chào mừng các bạn đến với Website trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hữu Cảnh

Kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường, năm học 2012-2013

Thứ bảy - 03/11/2012 09:25

PHÒNG GD&ĐT XUÂN LỘC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN HỮU CẢNH

 

  Số:  15  /KH-NHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

          Xuân Thành, ngày 22  tháng 10 năm 2012
 

 

                                                                       KẾ HOẠCH

                                 Kiểm tra nội bộ nhà trường, năm học 2012-2013

 
 
 

Căn cứ thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
Căn cứ công văn 1822/GDĐT-TTr, ngày 26/10/2010 của sở GD&ĐT Đồng Nai về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học; Căn cứ công văn 1516/HD-SGDĐT-TTr, ngày 18/8/2009 về việc hướng dẫn thanh tra đánh giá xếp loại trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và hoạt động sư phạm của nhà giáo;
Căn cứ kế hoạch 1572/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT Đồng Nai và chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học năm học 2012-2013; Căn cứ công văn số 27/KH-PGDĐT Xuân Lộc ngày 10/09/2012 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2012-2013;
        Căn cứ vào kế hoạch số 29/KH-PGDĐT ngày 14/9/2012 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra  năm học 2012- 2013; Căn cứ đặc điểm tình hình nhiệm vụ năm học mới 2012-2013;
Nay trường Tiểu học, THCS Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục trong nhà trường năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá toàn bộ các hoạt động sư phạm trong phạm vi nội bộ đơn vị nhằm xác định kết quả giáo dục có phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp và qui chế của Ngành đề ra hay không.
2. Tìm ra nguyên nhân của những sai sót, lệch lạc trong toàn bộ các mặt hoạt động giáo dục của đơn vị để kịp thời khắc phục, sửa chữa và uốn nắn để tiếp tục đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục, giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách có kỷ cương và nề nếp.
3. Đánh giá đúng các ưu điểm và khuyết điểm của từng bộ phận, cá nhân để kịp thời động viên, phê phán; giúp CB-GV nhận ra từng mặt mạnh, mặt yếu của mình để tăng cường hoạt động tự kiểm tra, tự bồi dưỡng một cách thiết thực và bổ ích.
4. Yêu cầu cụ thể:
 Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường vững mạnh;
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra;
Quản lý giáo viên, nhân viên. Quản lý chuyên môn, phân công công tác. Kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định của nhà nước; Quản lý hồ sơ giáo viên, nhân viên.
Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức. Xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ học sinh và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo qui định.
Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường theo đúng nguyên tắc quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống tham ô lãng phí.
 Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh. Tổ chức thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.
Quá trình kiểm tra phải có hồ sơ phải được lưu giữ qua các năm; Cán bộ quản lý phải dành nhiều thời gian cho hoạt động kiểm tra ( thể hiện trên hồ sơ kiểm tra).
II. Nhiệm vụ:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
Tiếp tục quán triệt Luật Thanh tra năm 2010, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, nhằm nâng cao đội ngũ công tác viên thanh tra của nhà trường trong năm học;
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra giáo dục nhằm chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp giảng dạy theo yêu cầu nhiệm vụ năm học 2012-2013. Chú trọng thanh tra các vấn đề bức xúc trong giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm. Để không xẩy ra các vấn đề trên trong nội bộ trường học;
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm học “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất;
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy kết qủa bốn năm thực hiện cuộc vận động “hai không” cuả ngành. Tăng cường thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sự sáng tạo của học sinh. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học hai buổi/ngày đối với cấp THCS.
2. Nhiệm vụ cụ thể công tác thanh kiểm tra:
Thông qua Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học để lựa chọn và bổ nhiệm những giáo viên có kinh nghiệm chuyên môn, có phẩm chất, uy tín và năng lực để làm nhiệm vụ kiểm tra, đảm bảo đủ về số lượng, có năng lực tốt để hoàn thành nhiệm vụ thanh tra đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên và các hoạt động khác của Nhà trường;
Thực hiện các hoạt động giáo dục; Phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục, thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp và tích hợp các hoạt động giáo dục giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp qua các môn học khác. Tổ chức dạy nghề phổ thông, Thể dục, quốc phòng cho học sinh, theo đúng qui định;
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, triển khai thực hiện hiệu quả việc học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình Tiểu học, THCS;
Thực hiện giáo dục và tích hợp giáo dục về: địa phương, môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn giao thông…
Thanh kiểm tra việc thực hiện hiện tốt "Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường", ban hành theo quyết định số 04 /2000 /QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong trường học;
Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định 49/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Tập trung giải quyết có hiệu quả các khiếu tố, khiếu nại;
Kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo: Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH 11; Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học; Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Quy định chuẩn nghề nghiệp GV THCS, THPT; Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, PT có nhiều cấp học; Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV  trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT; Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT; Chỉ thị 11 của UBND tỉnh về việc không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc; Chỉ thị số 56/ 2007/CT-BGD ngày 02/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá; Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông; Thông tư 13/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ GD&ĐT Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Các văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Hai không" của các cấp. Kế hoạch 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông.
Tăng cường thanh tra thường xuyên, thanh tra toàn diện và thanh kiểm tra đột xuất đối với các hoạt động như: Tài chính, chuyên môn, các hoạt động nhằm thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Thực hiện các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Hai tốt”...Thanh kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm học, việc ứng dụng CNTT để đổi mới công tác quản lý – nâng cao chất lượng dạy học. Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học thực chất của Nhà trường. Từ đó góp phần chấn chỉnh kỹ cương, nề nếp, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, gian lận trong kiểm tra đánh gía, xét tốt nghiệp, tuyển sinh, cấp phát và sử dụng văn bằng chứng chỉ, quản lý tài chính và tài sản trong trường học.
III. Nội dung kiểm tra:
1. Kiểm tra toàn diện: (Theo Thông tư số 43/2006/TT-BGD-ĐT)
Trong năm học, nhà trường tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên hoặc nhân viên ít nhất 1/3 giáo viên, nhân viên của trường. Có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường để có cơ sở tổng hợp đánh giá từng cá nhân hoặc bộ phận, tổ khối chuyên môn, đánh giá nhà trường theo nội dung tương ứng.
Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên hoặc nhân viên:
 
 
 
 
1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
1.2. Kết quả công tác được giao:
- Đối với giáo viên:
Thực hiện quy chế chuyên môn. 
Kiểm tra giờ lên lớp: dự giờ 2 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3;
Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra viên khảo sát chất lượng; so sánh kết quả học sinh do nhà giáo giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học);
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác, tham gia các cuộc vận động, các phong trào.
- Đối với nhân viên:
Kết quả công tác được phân công (chất lượng, hiệu quả công tác);
Kết quả sự phối hợp trong các hoạt động giáo dục học sinh;
Kết quả việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong trường học và các công tác kiêm nhiệm.
2. Kiểm tra chuyên đề:
Kiểm tra chuyên đề 100% số giáo viên, thanh tra về chất lượng học sinh 1 lần/ tháng. Ngoài ra có thể kết hợp nhiều hình thức kiểm tra khác về các hoạt động giáo dục.
2.1. Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính… (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu và hình thức công khai của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai…).
 2.2. Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn: Thực hiện đúng và đủ phân phối chương trình, giáo án soạn đúng chuẩn kiến thức, đề kiểm tra được biên soạn theo khung ma trận, sát hợp trình độ HS và phù hợp với các kiểu đề tự luận hay trắc nghiệm, chấm trả bài chu đáo, chính xác, công bằng, đúng hạn, thực hiện tiến độ chương trình, thiết bị đồ dùng dạy học... , hồ sơ của cán bộ giáo viên. Việc quản lý sử dụng sổ đầu bài, lịch báo giảng, sổ gọi tên, ghi điểm...
2.3. Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ…).
2.4. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế về dạy thêm học thêm (Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của bộ Giáo dục & Đào tạo). 
2.5. Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành các cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".(Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai, kết quả của nhà trường; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ…)
 2.6. Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ…):
Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Xây dựng chế độ công tác phí, lưu trú tiết kiệm nhưng phải phù hợp với các qui định của Nhà nước;
Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, giáo viên và nhân viên;
Minh bạch tài sản, thu nhập;
Các quy định khác của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 3. Kiểm tra tổ khối, ban ngành, Đoàn thể: Kiểm tra tổ khối, bộ phận có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường trên cơ sở:
Xem xét, đánh giá năng lực, uy tín của tổ trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận, đoàn thể.
Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra…hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ chuyên môn, bộ phận.
4. Kiểm tra lớp học và  học sinh:
Ban kiểm tra nội bộ nhà trường thông qua việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, các lần kiểm tra các nội dung, kiểm tra giáo viên để kiểm tra học sinh;
Có thể kiểm tra toàn diện một lớp hoặc kiểm tra một vấn đề các lớp nhằm rút ra kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, việc giảng dạy của giáo viên, phát hiện tình hình học sinh. Đặc biệt là các lớp có dấu hiệu đi xuống trong phong trào thi đua, các học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy trường lớp;
Kiểm tra trình độ văn hoá, đạo đức, khả năng tự quản, thông qua kiểm tra để đánh giá công tác chủ nhiệm, chất lượng giảng dạy của giáo viên;
Hoạt động học tập: nền nếp, thái độ, kết quả;
Rèn luyện, các mặt giáo dục toàn diện;
Sinh hoạt tập thể lớp, xây dựng cá nhân tổ, nhóm điển hình …
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Kiểm  tra thường xuyên:
Được tiến hành thường xuyên hàng tuần theo kế hoạch của Tổ trưởng (Trong phạm vi tổ) và  kế hoạch của Hiệu trưởng (trong phạm vi toàn trường);
Nội dung kiểm tra: Theo 08 nội dung phần kiểm tra chuyên đề ở trên.
Lực lượng tham gia:
     + Theo Kế hoạch tổ: Tổ trưởng
     + Theo kế hoạch trường: Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường học.
2. Kiểm tra toàn diện giáo viên nhân viên: (Đánh giá chốt kết quả vào tháng 5/2013)
 Được tổ chức trung bình mỗi tháng 02 đến 03 CB-GV và nhân viên.
 Nội dung kiểm tra: Theo nội dung kiểm tra toàn diện ở trên.
 Lực lượng kiểm tra: Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường học (Theo Quyết định của Hiệu trưởng).
3. Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ:
a. Chế độ báo cáo:
Sau mỗi tháng các tổ công tác, các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ báo cáo kết quả kiểm tra cho phó trưởng ban phụ trách chuyên môn từng cấp;
Báo cáo định kỳ: Học kỳ 1: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 31/12/2012. Học kỳ 2: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 17/5/2013.
 
b. Công tác lưu trữ hồ sơ kiểm tra:
 Hồ sơ kiểm tra bao gồm: Kế hoạch kiểm tra; Sổ kiểm tra và theo dõi kiểm tra; Các biên bản kiểm tra; Các báo cáo về công tác kiểm tra.
 Tất cả hồ sơ kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác kiểm tra phải được lưu trữ tại bộ phận thường trực kiểm tra và hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.
4. Thành lập ban kiểm tra nội bộ, phân công chế độ, trách nhiệm trong việc kiểm tra nội bộ trường học:
4.1. Thành lập ban kiểm tra nội bộ nhà trường, bao gồm:
1. Ông  Mai Hữu San                      Hiệu trưởng                   Trưởng ban               2. Ông Nguyễn Quốc Tần                   P. hiệu trưởng                Phó ban                      3. Bà    Trần Thị Hoài Thu             P. hiệu trưởng                Phó ban                      4. Bà  Hoàng Thị Thu Loan            Khối trưởng 1                Uỷ viên                     5. Bà Võ Thị Hồng Liên                 Khối trưởng 2                Uỷ viên                      6. Bà Võ Song Yên                         Khối trưởng 3                Uỷ viên                      7. Bà Nguyễn Thị Ánh                    Khối trưởng 4                Uỷ viên
                      8. Bà Nguyễn Thị Thu Hương         Khối trưởng 5                         Uỷ viên
                        9. Ông Nguyễn Ngọc Văn                  TBTT- Tổ trưởng                Uỷ viên
                        10. Ông  Huỳnh Văn                          Tổ trưởng                             Uỷ viên
                        11. Bà Võ Thị Oanh                           Tổ trưởng                             Uỷ viên
                        12. Ông Nguyễn Hữu Công               CTCĐ                                   Uỷ viên
 
Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học theo  sự phân công của trưởng ban và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra của cấp trên.
4.2. Phân công trách nhiệm cụ thể:
Ông Mai Hữu San - Trưởng ban: Phụ trách chung, chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hai cấp học, công tác kiểm tra của đơn vị. Trực tiếp phụ trách các nội dung kiểm tra: Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành; Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kiểm tra thực hiện “3 công khai” ; Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp; Kiểm tra HĐSP nhà giáo, tổ chuyên môn; Đoàn thể; Kiểm tra việc thực hiện chủ trương “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin”;
Ông Nguyễn Quốc Tần - Phó trưởng ban: Quản lý hồ sơ, chỉ đạo phối hợp tổ khối trưởng kiểm tra khối THCS; trực tiếp phụ trách các nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn; Kiểm tra HĐSP nhà giáo; Kiểm tra công tác chủ nhiệm; Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn; Kiểm tra việc thực hiện Quy chế về dạy thêm học thêm; Kiểm tra nế nếp lớp học và học sinh; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm, lịch báo giảng, phiếu liên lạc; Nề nếp lao động.
Bà Trần Thị Hoài Thu - Phó trưởng ban: Quản lý hồ sơ, chỉ đạo phối hợp tổ khối trưởng kiểm tra khối TH; trực tiếp phụ trách các nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn; Kiểm tra HĐSP nhà giáo; Kiểm tra công tác chủ nhiệm; Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn; Kiểm tra việc thực hiện Quy chế về dạy thêm học thêm; Kiểm tra nế nếp lớp học và học sinh; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về lịch báo giảng, sổ điểm, phiếu liên lạc; Nề nếp lao động.
Các thành viên khác của ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện theo phân công của trưởng ban kiểm tra nội bộ (theo lịch cụ thể hàng tháng).
5. Biện pháp kiểm tra:
Tự nghiên cứu, tìm kiếm các văn bản có liên quan công tác kiểm tra trong phạm vi lĩnh vực được phân công;
Xây dựng kế hoạch kiểm tra cho lĩnh vực được phân công; Sau khi được thủ trưởng đơn vị duyệt, chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.
5. 1. Tư vấn:
Đánh giá chính xác khách quan, đề ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy.  Cần chỉ ra những gì đối tượng chưa hiểu đúng, chưa đầy đủ trong nội dung giảng dạy, chưa hợp lý trong việc sử dụng những phương pháp dạy học và giáo dục, đưa ra lời khuyên cho đối tượng. Tư vấn nhằm giúp giáo viên hoàn thành tốt công việc được giao; Tự phân tích các hoạt động sư phạm của mình;
Tự đánh giá được khoảng cách giữa yêu cầu đặt ra đối với bài dạy với kết quả đạt được, từ đó rút ra được những bài học để cải thiện năng lực sư phạm; Phân tích trách nhiệm cá nhân với tập thể; Tư vấn về nghiệp vụ sư phạm, việc thực hiện quy chế, quy định chuyên môn.
5. 2. Thúc đẩy:
Nhiệm vụ thúc đẩy nhằm giúp giáo viên phát huy nội lực, tạo điều kiện và định hướng cho đối tượng thanh tra, thể hiện trong các yêu cầu sau:
Phát hiện và khẳng định những kinh nghiệm tốt của giáo viên, tạo sự tin tưởng, đồng thời tìm cách phổ biến cho giáo viên khác nhằm góp phần thúc đẩy hệ thống;
Phát hiện những thiếu sót, yếu kém của giáo viên, đưa ra những kiến nghị để giáo viên khắc phục; mặt khác phát hiện những khó khăn khách quan để kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho họ làm tốt nhiệm vụ;
Phát hiện những thiếu sót, chưa hợp lý  trong chương trình, sách giáo khoa và quy định quản lý để kiến nghị điều chỉnh.
6. Kế hoạch kiểm tra cụ thể từng tháng - năm học 2012-2013 như sau:
(Lưu ý: Việc kiểm tra toàn diện giáo viên -  gồm cả HĐSP nhà giáo sẽ theo dõi chốt kết quả cuối năm học; thành viên ban kiểm tra hoàn thành  toàn bộ hồ sơ liên quan nộp về cho CB phụ trách lưu trữ theo từng cấp học)
Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra Người phụ trách Điều chỉnh, bổ sung
Tháng 08/2012 Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch đầu năm học. Lãnh đạo, Tổ trưởng, các bộ phận, GV-NV Hiệu trưởng  
Kiểm tra điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới. Tổ văn phòng Hiệu trưởng  
 
 
Tháng 09/2012
Kiểm tra việc thực hiện  “Ba công khai” – trước 15/9/2012 Kế toán, văn thư, PHT 2 cấp Hiệu trưởng  
Kiểm tra Hồ sơ sổ sách chuyên môn của GV, NV Giáo viên, nhân viên Tổ trưởng, PHT TH  
Kiểm tra thiết bị NV thiết bị Hiệu trưởng  
Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh NV Văn thư PHT 2 cấp, TBTT  
Kiểm tra Hồ sơ chủ nhiệm Các GVCN PHT 2 cấp  
Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn Giáo viên PHT 2 cấp  
Kiểm tra thực hiện Nội quy học sinh Các lớp TPT  
 

Tháng 10/2012
 


 
- Kiểm tra việc cập nhật HSSS và các thống kê số liệu, vào sổ đăng bộ, học sinh chuyển đến, chuyển đi.
- Công tác phổ cấp GDTHĐĐT, PCTHCS
CB phụ trách PC; Văn thư PHT 2 cấp, TBTT  
Kiểm tra HĐSPNG (Dự tiết 1); Kiểm tra trình độ nghiệp vụ; Thực hiện quy chế chuyên môn ; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Thị Hồng, Hà Thị Tâm, Nguyễn Hữu Công PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Kiểm tra Các khoản thu – chi đầu năm: các loại HSSS, chứng từ  thu chi (đối chiếu HS kế toán với tiền mặt) thủ quỹ;
- Kiểm tra  đối chứng xác xuất các số liệu, chứng từ thu chi, của từng khoản như ngân sách, hội phí, thu hộ...
Kế toán, Thủ quỹ GVCN Hiệu trưởng, TBTT  
Kiểm tra Hồ sơ sổ sách chuyên môn của GV, NV Giáo viên,
nhân viên
PHT 2 cấp  
Kiểm tra hồ sơ y tế học đường Đặng Thị Châu Loan Hiệu trưởng  
Kiểm tra lớp học thân thiện (Nội dung 1+2) GVCN và HS các lớp PHT 2 cấp  
Kiểm tra Hoạt động tổ chuyên môn, hồ sơ tổ CM (mẫu biên bản kèm theo) Tổ trưởng
 
Ban giám hiệu  
 
 
Tháng 11/2012
Kiểm tra Toàn diện Thư viện: Kiểm tra các loại HSSS theo quy định, phiếu nhập kho; việc quản lý sách báo, truyện đọc thiếu nhi, nhi đồng; việc quản lý tài sản thiết bị thư viện; kế hoạch thực hiện công tác hàng tháng; việc phát hành thông tin các tư liệu mới và kết quả phục vụ công tác đọc sách tại thư viên… Lê Thị Hương Hiệu trưởng  
Kiểm tra hoạt động liên Đội, chi Đoàn, phong trào: Kiểm tra các loại HSSS quản lý của Đoàn, Đội; Kiểm tra hoạt động sinh hoạt Đội- sinh hoạt sao nhi đồng; Kiểm tra nề nếp sinh hoạt lớp; Kiểm tra tài sản Đội.  TPT Đội; BCH Liên đội; Chi Đoàn; VTM Hiệu trưởng  
Kiểm tra HĐSP GV; Kiểm tra trình độ nghiệp vụ; Thực hiện quy chế chuyên môn ; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Lê Thanh  Tùng,
Cao Thị Đào
Phạm Thị Thuý
Đinh Thuỷ Vân
PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Kiểm tra Hồ sơ sổ sách chuyên môn của GV, NV Giáo viên, nhân viên
 
PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Kiểm tra hồ sơ văn thư- thủ quỹ Hoàng Thị Thùy Ngân,
Lê Thị Hương
Hiệu trưởng  
Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kết quả công tác chuyên môn, công tác khác của PHT 2 cấp theo nhiệm vụ phân công. Phó hiệu trưởng 2 câp Hiệu trưởng  
Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm GVCN
 
PHT 2 cấp   
 
Tháng 12/2012
Kiểm tra công tác quản lý tài sản: các loại HSSS, chứng từ số liệu liên quan; Kiểm tra kế hoạch bảo quản tài sản, đối chiếu tài sản thực tế với sổ sách quản lý. - Bảo vệ, thiết bị, kế toán Hiệu trưởng, CTCĐ, TBTT  
Kiểm tra hồ sơ sơ sổ sách chuyên môn của GV, NV Giáo viên, nhân viên PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Kiểm tra công tác XD “Lớp  học thân thiện…” GVCN và các lớp. Hiệu trưởng  
Kiểm tra HĐSP GV; Kiểm tra trình độ nghiệp vụ; Thực hiện quy chế chuyên môn ; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Nguyễn Thị Hường
Hoàng Thị Nghệ
Hồ Cường Hưng
Lê Thị Mai
PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Kiểm tra HĐNGLL, hướng nghiệp GVBM HĐGD NG LL, HN PHT 2 cấp  
Kiểm tra cập nhật sổ điểm, giáo án dạy hai buổi- Bồi dưỡng HS giỏi. Kiểm tra cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh GVBM PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Kiểm tra các khoản thu chi cuối kỳ I: các loại HSSS, chứng từ  thu chi (đối chiếu HS kế toán với tiền mặt) thủ quỹ.
- Kiểm tra  đối chứng xác xuất các số liệu, chứng từ thu chi, của từng khoản như ngân sách, hội phí, thu hộ...
Kế toán, thủ quỹ,
Giáo viên CN
Hiệu trưởng, TBTT ND, CTCĐ
 
 
Tháng 01/2013 Kiểm tra chuyên đề:  Thực hiện quy chế chuyên môn; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Hoàng Thị Thu Loan
Nguyễn Thị Ánh
Võ Thị Hồng Liên
Võ Song Yên
Nguyễn Thu Hương
Hiệu trưởng, PHT TH  
Kiểm tra hồ sơ sơ sổ sách chuyên môn của GV, NV Giáo viên, nhân viên
 
PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Báo cáo sơ kết HKI, công tác kiểm tra nội bộ trường học   PHT 2 cấp  
Kiểm tra tài chính, tài sản, thư viện, thiết bị cuối năm tài chính. Các nhân viên liên quan Theo Quyết định của HT  
Kiểm tra công tác xây dựng “Trường học thân thiện…” GVCN PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Kiểm tra công tác chủ nhiệm, sổ liên lạc: Đảm bảo sĩ số, quản lý về việc học tập và rèn luyện của học sinh, quản lý HSSS, thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng nề nếp lớp, rèn luyện thói quen tốt, giúp đỡ học sinh cá biệt; việc Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường, của tổ chuyên môn.
 
GVCN PHT 2 cấp  
Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn. Giáo viên PHT 2 cấp  
Kiểm tra HĐSP GV; Kiểm tra trình độ nghiệp vụ; Thực hiện quy chế chuyên môn ; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Lê Thị Thanh Xuân
Hồ Thanh Hải
Nguyễn Thị Tịnh
Nguyễn Văn Nguyên
PHT 2 cấp, Tổ trưởng  
Tháng 02/2013 Kiểm tra thiết bị, y tế, chi Đoàn, liên Đội NV thiết bị, y tế, Đoàn, Đội Hiệu trưởng  
Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra nề nếp học sinh. GVCN PHT 2 cấp; TPT  
Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn. Giáo viên PHT 2 cấp; Tổ trưởng  
       
Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Các CB,GV, NV liên quan Hiệu trưởng, TBTT ND  
Kiểm tra HĐSP GV; Kiểm tra trình độ nghiệp vụ; Thực hiện quy chế chuyên môn ; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Trần Đăng Lợi
Cao Thị Đào
Phạm Thị Thuý
Đinh Thuỷ Vân
PHT 2 cấp; Tổ trưởng  
  
 
Tháng 3/2013
Kiểm tra hồ sơ sơ sổ sách chuyên môn của GV, NV Giáo viên, nhân viên Ban giám hiệu  
Kiểm tra Hoạt động tổ chuyên môn, hồ sơ tổ CM (mẫu biên bản kèm theo) Tổ trưởng
 
Ban giám hiệu  
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế về dạy thêm học thêm CBGV toàn trường Hiệu trưởng, TBTT ND  
Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn Giáo viên PHT 2 cấp;  
Kiểm tra HĐSP GV; Kiểm tra trình độ nghiệp vụ; Thực hiện quy chế chuyên môn ; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Huỳnh Văn
Hoàng Thị Nghệ
Hùng Cường Hưng
Lê Thị Mai
Hà Thị Tâm
PHT 2 cấp; Tổ trưởng  
Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra nề nếp học sinh. GVCN PHT 2 cấp; TPT  

Tháng 4/2013
Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kết quả công tác chuyên môn, công tác khác của PHT 2 cấp theo nhiệm vụ phân công. Phó hiệu trưởng 2 câp Hiệu trưởng  
Kiểm tra chuyên đề:  Thực hiện quy chế chuyên môn; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Hoàng Thị Thu Loan
Nguyễn Thị Ánh
Võ Thị Hồng Liên
Võ Song Yên
Nguyễn Thu Hương
Hiệu trưởng, PHT TH  
Kiểm tra việc cập nhật điểm, sổ đầu bài, sổ liên lạc Giáo viên PHT 2 cấp;  
Kiểm tra hồ sơ sơ sổ sách chuyên môn của GV, NV Giáo viên, nhân viên
 
PHT 2 cấp; Tổ trưởng  
Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn. Giáo viên PHT 2 cấp;  
Kiểm tra công tác XD “Lớp  học thân thiện…” GVCN và các lớp. BTCĐ, TPT  
Kiểm tra HĐSP GV; Kiểm tra trình độ nghiệp vụ; Thực hiện quy chế chuyên môn ; Kết quả giảng dạy, giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác… Nguyễn Ngọc Văn
Hồ Thanh Hải
Nguyễn Thị Tịnh
Nguyễn Văn Nguyên
PHT 2 cấp; Tổ trưởng  
 

Tháng 5/2013
Kiểm tra công tác xây dựng “Trường học thân thiện…” Toàn thể CBGV, NV Ban chỉ đạo  
Kiểm tra tài chính, tài sản, thư viện, thiết bị cuối năm học:
- Kiểm tra các loại HSSS, chứng từ  thu chi (đối chiếu HS kế toán với tiền mặt) thủ quỹ.
- Kiểm tra  đối chứng xác xuất các số liệu, chứng từ thu chi, của từng khoản như ngân sách, hội phí, thu hộ...
Kế toán & Các nhân viên liên quan Theo Quyết định Hội đồng kiểm tra.  
Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn Giáo viên PHT 2 cấp; Tổ trưởng  
Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra học sinh. GVCN PHT 2 cấp, TPT  
Kiểm tra việc thực hiện chương trình, sổ đầu bài, lịch báo giảng, sổ liên lạc, sổ điểm GVBM, GVCN PHT 2 cấp,  
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học   PHT 2 cấp, văn thư  
 
Trên đây là kế hoạch của công tác kiểm tra nội bộ, năm học 2012-2013 của Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh. Đề nghị các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
 
 
 Nơi nhận:
-           - Phòng GD&ĐT (báo cáo)                                                      
       - PHT, GV-NV ( thực hiện)
       - Lưu VT, CM 2 cấp.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Mai Hữu San

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thanh tra, công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tìm kiếm:

Hỗ trợ online


Mai Hữu San

Lê Thanh Tùng

Đăng kí thành viên

Thăm dò ý kiến

Học sinh trường TH, THCS Nguyễn Hữu Cảnh tự học, hệ thống lại kiến thức như thế nào để ôn thi có hiệu quả?

Ghi thành dàn bài theo phương pháp sơ đồ tư duy

Nhẩm trong óc ít nhất 3 lần

Tự hình dung và ghi ra giấy

Tất cả các ý trên

Hình ảnh hoạt động

Liên kết

Vnedu.vn
Phòng GD&ĐT Xuân Lộc
Giao duc TH Dong Nai
Bộ giáo dục và đào tạo
Giao duc
Sở GD-ĐT Đồng Nai
av
toán

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỮU CẢNH                                         
Địa chỉ: Xã Xuân Thành - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai                            
Điện thoại: 0618.680.865 /Email: thcsnguyenhuucanh@xuanloc.net 
Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ đạo nội dung:
Mai Hữu San. Design by:  BBA